Main menu

header

A apărut împreună
cu Taifasuri numărul 688
la 19 iulie 2018

1. Un trandafil creaşti la firida mea (Cornelia)
2. Pamporea
3. Opa Opa
4. Afireati vrută
5. Feată perlu neali neali
6. Lună alba
7.Truplu a tău
8. Tu ochii a tăi
9. Un pon mari
10. Ascultâ-mi gione armân (Cornelia)
11. Du-mi la fântână (Cornelia)
12. Feată nică (Cornelia)
13. Gura ta (Cornelia)
14. Iu anchisişi lea feată (Cornelia)
15. Mintea-ni iasti maşi la tini (Cornelia)
16. Cari iasti feata aţea (Pindu & Lupci)
17. La pomlu di ninga amari (Pindu & Lupci)