Main menu

header

851 2 1de Silviu Ghering şi Adrian Barna

Localitatea Bilbor este cea mai nordică așezare a județului Harghita, în depresiunea cu același nume, la poalele Munților Căliman. Este, totodată, și localitatea situată la cea mai mare altitudine din județ, cu vatra cuprinsă între 900 și 1.050 de metri deasupra... mării!

Și-a câștigat renumele de a fi cel mai nepoluat loc din România

Se bucură de „găzduirea” istorică, atestată de la anul 1751, în mijlocul unei întinse păduri de conifere, datorită căreia și-a câștigat renumele de a fi cel mai nepoluat loc din România. Bilbor este considerată cea mai bogată așezare din județ în privința izvoarelor de apă minera- lă, traversată fiind de izvoarele Bistricioarei. Limita nordică este chiar granița de județ cu Suceava, spre vest se „pupă” cu orașul Toplița, iar în sud se oprește la mărginirea cu stațiunea Borsec și comuna Corbu. Clima este temperat-continentală-depresionară, temperatura medie anuală fiind de circa 7-8 grade Celsius.

Ce puteți vizita acolo, dar...

Nu ratați când ajungeți în Bilbor biserica de lemn cu hramul „Sf. Nicolae”, ridicată spre Dumnezeu între anii 1795 și 1797, monument istoric în estul localității. Are picturi murale valoroase, iar cele 10 icoane din biserică sunt capodopere ale artei naive. Tot monument istoric este și școala, clădită în perioada 1936-1938 (Strada Principală 127). Apoi primăria (Strada Principală 120), construită tot între anii 1936 și 1938, tot monument istoric. O altă atracție este și rezervația „Mlaștina Dobreanu”, întinsă pe 4 hectare, bogat alimentată de izvoare cu apă minerală, de unde și denumirea de „Mlaștina cu borviz”.

...mai ales ce puteți mânca!

În afara acestor vecinătăți deosebit de tentante din punct de vedere turistic prin multitudinea de atracții pentru iubitorii de natură, de drumeții, de țară și tradițiile ei, de vestigiile ei istorice, Bilbor este un loc de pus pe agenda concediului și pentru oferta... culinară! Dintre toate bunătățile tradiționale, tocăniţa de hribi este una dintre specialităţile din Bilbor. Pregătită la ceaun, la foc de lemne, reţeta locului are un ingredient care o face cu adevărat deosebită. Care este acesta, descope- riți voi înșivă direct la sursă! Merită cu prisosință! Veți fi copleşiţi de tot ce veți găsi în Bilbor. De la peisaje la... ospețe, dar mai cu seamă de primirea caldă a localnicilor.

Dacă vreți să petreceți câteva zile de relaxare la Bilbor, trebuie să ştiți că puteți ajunge pe șoseaua judeţeană DJ174A dinspre Topliţa (24 km), în care puteți ajunge și din Borsec (27 km), pe DN15