Main menu

header

858 23 1de Simona Soare Ghişea şi Flori Pintea

Persoanele care nu își permit să plătească serviciile unei bone pentru copiii preșcolari pot primi ajutor financiar din partea primăriei. Sprijinul se acordă în funcţie de venitul lunar net pe membru de familie. Acesta nu trebuie să depăşească 3.500 de lei. Criteriile de acordare a banilor pentru cei care doresc să angajeze o bonă au fost stabilite prin Legea 35/2020.

Cei mai mulți bani primesc persoanele care câștigă sub 2.100 de lei

Potrivit actului normativ, acest sprijin financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară (sub 6 ani). Beneficiarul este părintele, reprezentantul legal la care cel mic locuieşte sau persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinților. Banii sunt alocați de la bugetul local. Totuși, nu toate primăriile din România oferă această facilitate. În cazul în care primăriile nu prevăd bani în buget pentru acest beneficiu, măsura nu poate fi implementată. Pentru a afla dacă puteți primi sprijinul financiar, este necesar să vă interesați la primăria orașului în care locuiți. Până în prezent, primăriile municipiilor Cluj-Napoca, Brăila, Galați, Constanța, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, dar și Primăria Sectorului 1 și cea a Sectorului 2 Bucureşti, au anunțat că oferă ajutorul financiar. Acesta se acordă dacă venitul lunar net pe membru de familie nu depășește 3.500 de lei. Venitul pe membru de familie va fi determinat prin calcularea mediei veniturilor nete. Acestea sunt realizate în ultimele șase luni anterioare solicitării dreptului la sprijinul financiar. La calcularea veniturilor solicitantului și ale membrilor familiei sale, vor fi luate în calcul drepturile de asigurări sociale de stat, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele cu caracter permanent, obligațiile legale de întreținere. Ajutorul financiar acordat de autoritățile locale variază între 250 și 710 lei, în funcție de veniturile familiei. Pentru cele sub 2.100 de lei, suma primită este de 710 lei. Pentru veniturile nete între 2.101 și 2.500 de lei, sprijinul financiar este de 550 de lei. În cazul veniturilor nete între 2.501 și 3.000 de lei, suma oferită este de 390 de lei, iar în cazul celor cuprinse între 3.001 și 3.500 de lei, de 250 de lei.

Legea prevede unele condiţii

Condiţiile impuse de lege restrâng mult plaja potenţialilor beneficiari. În primul rând, bone sunt considerate doar acele persoane care au o calificare în domeniul de îngrijire și supraveghere a copiilor. În cazul în care persoana angajată nu are certificat de calificare, atunci ajutorul financiar nu va fi acordat. Totodată, solicitantul trebuie să facă dovada contractării serviciilor bonei, prin intermediul unei firme specializate sau prin contract încheiat cu persoana fizică autorizată care poate exercita profesia de bonă. Un alt criteriu de eligibilitate se referă la faptul că solicitanții nu trebuie să aibă restanțe la plata impozitelor pe clădire, teren, mașină. În plus, aceștia nu pot pretinde banii, în condițiile în care au refuzat un loc la creșă sau grădiniță pentru cel mic sau dacă și-au retras copilul de la creșă ori grădiniță. Ajutorul se acordă doar persoanelor care au domiciliul în România. Ele pot fi angajate cu contract de muncă, pot obține venituri din activități independente sau pot fi șomere (indiferent dacă primesc sau nu ajutorul de șomaj).

Veniturile care nu se iau în calcul

Potrivit legii, asistentul maternal profesionist și persoana la care este instituită măsura de plasament în regim de urgență, potrivit Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, nu pot beneficia de ajutorul financiar. De asemenea, beneficiarul nu poate fi cel care este asistentul personal al copilului sau care primește indemnizația prevăzută de Legea 448/2006 privind persoanele cu handicap. Pentru a primi ajutorul financiar, solicitantul nu se va afla în concediu pentru creșterea copilului. La calcularea veniturilor solicitantului și ale familiei lui, nu se ține cont de: alocația pentru susținerea familiei, alocația de stat pentru copii, bugetul personal complementar lunar și prestațiile sociale acordate persoanelor cu handicap, tichetele sociale pentru stimularea participării la învățământul preșcolar. Alte venituri care nu sunt luate în considerare sunt cele obținute din activități ocazionale, desfășurate de zilieri. Totodată, bursele școlare, ajutorul financiar oferit prin programul „Bani de liceu” și sumele ocazionale acordate ca despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale nu sunt luate în calcul la stabilirea veniturilor.

Sunt necesare o serie de documente

Ajutorul pentru plata bonei se acordă în baza unei documentații depuse la primărie, ce constă în mai multe acte. Acestea sunt: o cerere pentru acordarea sprijinului financiar, o copie a documentului de identitate al părintelui care cere ajutorul și una a certificatului de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul. De asemenea, potențialii beneficiari vor depune și copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor (dacă e cazul). Sunt necesare și adeverințele privind veniturile nete realizate în ultimele șase luni de membrii familiei, eliberate de angajator ori de Fisc. În cazul persoanelor care desfășoară activități independente sau obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, este necesară declarația fiscală prevăzută de lege (declarația unică pentru persoanele fizice). Șomerii au nevoie de documentele de la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, din care să reiasă calitatea de șomer și faptul că n-au refuzat locuri de muncă. Un alt act necesar este documentul (copie) în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă (contractul individual de muncă al bonei, ce este încheiat cu firma angajatoare, sau documentul din care reiese că bona lucrează ca persoană fizică autorizată). Documentația va fi înregistrată la serviciul public de asistență socială al primăriei. De pildă, pentru Primăria Sectorului 1, cererea și documentele doveditoare se depun la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, situată în Bulevardul Mareșal Averescu nr. 17, sau pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Persoana care are profesia de bonă trebuie să fie aptă din punct de vedere psihologic şi să nu aibă antecedente penale

Facilitatea încetează când cel mic este integrat în sistemul de creşă

Dreptul la ajutor financiar se termină în următoarele condiții: la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani, în urma decesului copilului, a integrării celui mic în sistemul de creșă/grădiniță, în situația în care încetează activitatea bonei, atunci când se schimbă domiciliul solicitantului în altă localitate sau când nu mai sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Potrivit legii, solicitantul are obligaţia de a depune o declaraţie pe propria răspundere referi- toare la menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului, la serviciul public de asistenţă socială, din șase în șase luni. Neîndeplinirea obligaţiei în cel mult 30 de zile de la împlinirea termenului de șase luni conduce la încetarea acestui drept. Solicitarea pentru acordarea banilor pentru plata unei bone va fi rezolvată în cel mult 60 de zile de la data depunerii cererii și a documentelor doveditoare. Dreptul referitor la acordarea ajutorului financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii.