Main menu

header

...Toamnă de aur în Teatrul moldav! La 9 octombrie, pe mal însorit de Bistriță, s-au celebrat 70 de ani de la inaugurarea Teatrului Bacovia din Bacău!...

...Istoria teatrală a Bacăului este, însă, mult mai lungă și mai bogată decât cele șapte decenii încheiate optimist, sub focuri de artificii și clinchet de pocale cu șampanie. Istoricii Teatrului românesc vorbesc despre anul 1848, când clucerul Alecu Vilner a reușit cu fonduri proprii să formeze o trupă de actori amatori și să joace scenete scrise de Vasile Alecsandri, născut în Bacău! Atunci au prins viață scenică scriiturile dramatice „Conu Iorgu de la Sandagura” și „Farmazonul din Hârlău”, dar și cele ale lui Matei Millo și Costache Negruzzi, reprezentate prin case particulare. Venirea, în 1866, a actriței gălă- țene Fani Tardini, care avea să ridice o baracă pentru spectacole, cu scenă, loji, staluri, părea vis de ascensiune, dar problemele financiare au trimis-o pe vestita actriță înapoi pe malurile Dunării.

...Va trece cam un secol ca, printr-un Decret al Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R, la 1 august 1948, să se nască Teatrul de Stat Bacău! Prin transferarea pe malul Bistriței a Teatrului Popular din Iași, cetate care mai avea și Teatrul Național. Întâia premieră a noului teatru băcăuan, la 9 octombrie 1948, cu o piesă... bulgărească (!?!), „Alarma” de Orlin Vasiliev, chiar dacă existau și piese autohtone, „Iuda” și „Pelina” fiind scrise de autorul băcăuan Ion Luca. În 1970, Teatrul de Stat Bacău va deveni „Bacovia”, el fiind o scenă prietenoasă pentru dramaturgii români clasici și contemporani, a celor străini, pentru cunoscuți actori printre care Ion Niculescu-Brumă, Florin Gheuca, Constantin Tănase, Grigore Vasiliu Birlic, Ernest Maftei, Ulpia Hârjeu, George Motoi, Ion Marinescu, Kitty Stroiescu, Ovidiu Schumacher, Sorin Postelnicu, Geo Popa, Tanța Zmeu, Cătălina Murgea, Dinu Apetrei, Doina Iacob, Firuța Apetrei, Dumitru Lazăr-Fulga și alții. N-au lipsit nici regizori de succes ca Nae Cosmescu, Constantin Dinischiotu, Bițu Fălticineanu, Geirun Tino (în prezent directorul și regizorul Teatrului Pygmalion Viena), invitat la Gală, și, în special, genialul Radu Beligan (cel născut în satul Galbeni, la 20 de kilometri de Bacău spre Roman), care a montat încântător „O scrisoare pierdută”!

...Aniversarea Istoriei Teatrului în Bacău a început cu un veritabil Festival de 16 zile (24 septembrie - 9 octombrie), cu spectacole prezentate de Teatre din Botoșani, Suceava, Bârlad, Galați, Piatra- Neamț, Chișinău („Eugene Ionesco”), plus zece spectacole ale gazdelor. Și s-a încheiat cu O Gală de mare emoție, la\ 9 octombrie, în care actualul director al Teatrului Bacovia, actrița Eliza Noemi Judeu, a chemat pe scenă, în ovații, o serie din foști conducători ai instituției (Valeriu Traian, Stelian Preda, Geo Popa, Calistrat Costin, Adrian Găzdaru), foști și actuali actori, cu toții conștienți că Teatrul Bacovia poate mai mult, stimulat de minunata sa Istorie și gândind optimist spre un... prim Centenar!