Main menu

header

...Încă un Proiect de ecou al Teatrului Nottara (director - Marinela Țepuș): „100 de ani împreună. CENTENARUL MARII UNIRI”! Eveniment ce a adus pe scena de la „Nottara”, în ultimele patru luni, patru teatre din Basarabia: Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” Chișinău, Teatrul Na­țional „Satiricus „I.L. Caragiale” Chișinău, Teatrul Muzical-Dramatic „Bog­dan Petri­ceicu Hasdeu” Cahul și Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Bălți. Am urmărit și am lăudat în scris spectacole ale trei dintre trupele amintite. Numai pe la Cahul nu mi-a fost drumul, în orășelul de la 175 de kilometri de Chișinău, urbe cu vreo 50.000 de locuitori. Acolo, în Capitala de Sud a Basarabiei, în 1987 s-a înființat un teatru profesionist, ce și-a pus pe frontispiciu nu­mele lui Bogdan Pe­triceicu Hasdeu; scri­itorul care, în 1857, a fost câteva luni ju­decător în Cahul și a cărui comedie „Trei crai de la Răsărit” a fost adaptată în „Mun­tele și valea” - piesa ce a inaugurat noul teatru cahluian, la 17 octombrie 1987!

...De atunci, în sala cu numai 100 de locuri, un larg evantai de spectacole pen­tru copii și pentru cei mari, cu dramaturgi de renume de pe ambele maluri ale Prutului, I.L. Caragiale, Dumitru Matcov­schi, Tudor Popescu, Ion Creangă, Mihai Prepeliță, Ion Sapdaru și alții, fără a fi uitați cei din dramaturgia universală. Tea­tru făcut cu patimă și cu talent evident, în măsură să aducă în cele trei decenii de activitate o serie de Premii UNITEM (UNITER-ul basarabean).

...Cu o cunoscută comedie, „Se caută un mincinos”, de grecul Dimitrys Psathas, s-a prezentat la București, pe scena de la „Nottara”, necunoscuta trupă din Cahul, admirabil condusă de Gheorghe Mândru, Maestru în Artă, actor și regizor cu har, din 2011 și managerul trupei. A fost, real­mente, o revelație prestația Teatrului „Bog­dan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, ovațio­nată pur și simplu la finele unui spectacol admirabil. De la curata limbă română a in­terpreților la nesfârșita ima­ginație, spon­teneitatea regizorului care are umorul sănătos în vârful degetelor, fără exagerări puerile, stârnind aplauze la scenă deschisă în timpul spectacolului. Gheorghe Mândru a jonglat încântător cu oferta textului do­minat de „ceasul blestemat al promisiunilor electorale”, cu toate elementele de decor din scenă (scenografia: Sanda Țurcanu și Veronica Coca), cu muzica semnată de Georgeta Cobășnean, ca și cu harul unei omogene trupe de actori, dintre care au fost debordanți în șarja comică Oleg Că­șuneanu (Theo - Mincinosul), Tudor An­driuță - Artist Emerit (în rolul Parlamen­tarului Ferechiș), Oleg Mereoară - Artist Emerit (Aghiș), Aurica Țurcanu - Maestru în Artă (Tzeni) etc. Spectacol de ținută care nu întâmplător a obținut și un Premiu UNITEM pentru debut în regie!

...Când, la „Nottara”, minunata trupă din Cahul se afla, în final, sub o cascadă de aplauze, Gheorghe Mândru a anunțat textual: „În toamna lui 2019 vom avea o sală nouă, cu peste 300 de locuri. Con­struită cu fonduri primite, în proporție de 80%, de la Guvernul României”! Fru­mos An de Centenar!