Main menu

header

871 24 1de Gheorghe Zmaranda şi Daniel Şuta

La sfârșitul anului trecut, în Dobrogea a fost semnalată prezența unui vultur negru, o specie dispărută de pe teritoriul țării noastre. Intrigați de apariția acestei păsări maiestuoase, am discutat subiectul cu Sebastian Bugariu (medalion), biologist și specialist în cadrul Societății Ornitolo- gice Române.

„Este cea mai mare varietate de vultur din Europa”

- Când a dispărut vulturul negru din țara noastră și care au fost cauzele extincției?

- Vulturul negru a dispărut de la noi în prima parte a secolului trecut, simultan cu declinul drastic sau dispariția ca specii cuibăritoare și a celorlalte specii de vulturi. Cauzele principale au fost otrăvirea (vreme de mulți ani au fost folosite otrăvuri în mod oficial ca strategie amplă pentru reducerea prădătorilor, vulturii fiind victime colaterale puternic afectate), reducerea sau dispariția habitatului propice pentru cuibărit și, în general, reducerea resurselor de hrană, atât naturală, cât și rezultată din acti- vități umane (păstorit). La aceasta s-au adăugat colectarea ouălor sau împușcarea păsărilor pentru colecții de vânătoare.

- Cum recunoaștem vulturul negru? Ce caracteristici are această specie?

- Aceasta este cea mai mare specie de vultur din Europa. De talie foarte mare și impresionant ca apariție, cu o anvergură uimitoare de până la 3 metri, penajul este predominant negru sau maroniu foarte închis. Numele speciei provine din grecescul monachus - călugăr, cu referire la culoarea întunecată a penajului. Au un aspect caracteristic când sunt așezați, penajul din jurul gâtului prezentându-se ca un guler. Adulții au penele de pe creștet și guler mai deschise la culoare decât le au păsările imature care prezintă negru-maroniu.

- Ce știm despre comportamentul acestei păsări?

- Este o specie necrofagă, consumatoare de hoituri, care cuibărește în copaci sau, mai rar, pe stânci, solitar sau în colonii dispersate. Este o specie monogamă, cuplurile construiesc cuiburi uriașe pe care le refolosesc an de an. Zboară la altitudini foarte mari și pe distanțe apreciabile în căutare de hrană. Au un tip specializat de hemoglobină în sânge, care le permite să folosească oxigenul din aerul rarefiat de la altitudini mari.

„Specializat în mod exclusiv pe consumul de animale moarte”

871 24 2- În ce regiuni trăiește vulturul negru în prezent și care este numărul populațiilor existente?

- Populaţia europeană a speciei este relativ mică, puțin peste 2.000 de perechi. Aceasta a crescut în perioada 1970-1990. Deşi în sud-estul Europei specia a înregistrat un declin în perioada 1990-2000, datorită creşterilor numerice din Spania, per ansamblu populaţia a crescut. Cele mai mari efective sunt în Spania şi Turcia.

- E considerată o specie periclitată?

- La nivel global este o specie aproape amenințată, însă în ultimele decenii, datorită eforturilor de conservare, specia este într-o revenire.

- Ce rol au acești vulturi în natură?

- Vulturii sunt specii de păsări necrofage, specializate aproape în mod exclusiv pe consumul de animale moarte. În acest fel, ele se încadrează într-o nișă ecologică specifică, consumând resturile de animale moarte și jucând astfel un rol important în menținerea ecosistemelor sănătoase. Prin consumul de cadavre, vulturii limitează și dispersia unor potențiale boli cauzate de prezența cadavrelor.

„Echipată cu emițător gps pentru a se putea monitoriza traseul”

871 24 3- Ce proiecte s-au demarat pentru conservarea acestei specii de păsări?

- Vulturul negru face parte dintr-un proiect de reintroducere a speciei în Munții Balcani, derulat de Green Balkans Bulgaria și organizații partenere. Este un proiect de conservare care își propune reintroducerea unui efectiv de vulturi negri pe teritoriul Bulgariei, într-un efort de a restabili în timp o populație viabilă a speciei pe teritoriul țării vecine. În cadrul proiectului, o serie de indivizi sunt transportați din Spania și eliberați în munții din Bulgaria, în paralel asigurându-se resurse de hrană în stațiuni de hrănire pentru această nouă populație.

- La sfârșitul anului trecut a fost semnalată în Dobrogea prezența unui vultur negru care a rămas mai mult timp acolo. Ce știm despre această pasăre?

- Este vorba despre una dintre păsările provenite din acest program, originară din Spania. După ce a fost transferată din Spania în Bulgaria și a petrecut timp într-un centru de aclimatizare, această pasăre a fost eliberată în Bulgaria în primăvara anului trecut. Anterior a fost echipată cu emițător gps pentru a se putea monitoriza traseul. Pe parcursul câtorva luni această pasăre a acoperit distanțe impresionante, de mii de kilometri. A străbătut Bulgaria, Turcia și Grecia, a traversat Marea Egee pe o distanță de mai mult de 300 de kilometri și a ajuns în cele din urmă în România, în Dobrogea, unde se pare că a decis să petreacă lunile de iarnă. Dobrogea reprezintă cea mai importantă zonă a arealului de distribuție a speciei la noi în țară, habitatele de aici fiind în trecut optime pentru această specie.

„Vulturul sur era cea mai numeroasă specie pe teritoriul țării noastre, prezentă în diverse zone, cuibărind colonial mai ales în zonele stâncoase. Vulturul negru era prezent mai ales în pădurile din zonele colinare sau submontane și de câmpie. Hoitarul este cea mai mică specie dintre acestea ca talie, cuibărind mai ales în zonele de sud (zona Dunării în falezele stâncoase și în Dobrogea), iar zăganul a fost prezent în mai multe zone alpine de la noi, fiind o specie care a cuibărit în zonele stâncoase de munte“

„Vulturul negru este una dintre cele patru specii de vulturi care au cuibărit în trecut pe teritoriul țării noastre (vultur negru, vultur sur, hoitar și zăgan). În trecut aceasta a fost prezentă în mai multe zone ale țării, dar predominant a cuibărit, în numere uneori apreciabile, în pădurile întinse din zonele colinare și de câmpie și mai ales Dobrogea. În România era o specie relativ comună la sfârşitul secolului al XIX-lea, dar a dispărut în prima parte a secolului al XX-lea ca specie cuibăritoare. Ocazional, și foarte rar, anumite exemplare provenite din țările vecine pot fi observate și la noi în diverse zone“

„Pentru a fi posibilă cuibărirea acestei specii în ţara noastră, ar trebui să existe resurse de hrană“

- Ce șanse reale există ca vulturul negru să cuibărească din nou în țara noastră?

- La momentul actual este greu de anticipat deoarece pentru cuibăritul cu succes al vulturilor și restabilirea unei populații viabile ar trebui îndeplinite multe condiții. Cel mai important, ar trebui să existe resurse de hrană, la ora actuală populațiile de vulturi din țările învecinate fiind susținute de stațiuni de hrănire suplimentară fără de care acestea nu ar supraviețui. Pe lângă acestea, habitatele de cuibărit ar trebui să nu fie alterate și deranjate, respectiv ar trebui să fie identificați factorii de pericol și diminuat impactul acestora (riscul otrăvirii, indisponibilitatea resurselor de hrană, riscul de coliziune cu structuri artificale - linii electrice, în plus, la ora actuală există parcuri de turbine eoliene în multe zone din Dobrogea și acestea sunt recunoscute ca fiind un risc major pentru vulturi). Însă în timp nu este exclus ca acest lucru să se întâmple, mai ales în condițiile revenirii numerice treptate a populației și dacă se implementează măsuri de conservare.