Main menu

header

   Febra tifoidă este o boală infecţioasă acută sistemică, determinată de Salmonella typhi, caracterizată prin febră continuă, stare tifică, splenomegalie şi tulburări digestive. Apariţia bolii apare, de regulă, după a treia sau a patra săptămână de la debut. O dată cu aceasta se instalează şi starea tifică, adică bolnavii sunt somnolenţi, epuizaţi, indiferenţi, deliranţi,  cu o privire inexpresivă.
     Nu aud bine şi reacţionează greu la stimulii exteriori. Prezintă o uscăciune a gurii, limba le este încărcată, au faringele inflamat, iar amigdalele au nişte ulceraţii cenuşii. Florentina Ciocoiu, medic primar pediatru la Dispensarul „Pictor Tătărăscu”, precizează că la persoanele cu febră tifoidă pofta de mâncare scade treptat, până la dispariţie. După cea de-a patra săptămână de boală, febra începe să scadă şi ajunge la normal în maximum zece zile. Perioada de convalescenţă durează până la două, trei luni. În cazul în care pacientul nu intră cât mai repede sub tratament pot să apară următoarele complicaţii: hemoragie intestinală, perforaţia intestinului, miocardită, pneumonie, hepatită toxică, meningoencefalită, pielonefrită.

 


Izolare obligatorie în cazul febrei tifoide
     Pacienţii cu febră tifoidă se declară nominal şi se înregistrează oficial. Febra tifoidă este o boală de grupa A, cu internare obligatorie, chiar şi în cazul formelor uşoare. Izolarea pacientului se face pe tot parcursul bolii, până în a 21-a zi de afebrilitate. Medicul primar pediatru Florentina Ciocoiu afirmă că purtătorii sănătoşi pot fi depistaţi printr-un examen de coprocultură. Zonele inundate favorizează apariţia bolii prin dejecţiile ce pot contamina apa potabilă. Pentru prevenirea declanşării unei epidemii se recomandă: supravegherea surselor de apă potabilă, controlul igienei în sectorul alimentar, respectarea normelor de igienă personală. În aceste zone expuse şi pentru persoanele care călătoresc mult prin lume se recomandă vaccinul antitific, ce imunizează omul faţă de febra tifoidă.

Veronica Zărescu