Main menu

header

870 20 1de Simona Soare Ghișea şi Flori Pintea

Ca să fie siguri că micuţii lor vor avea un start bun în viaţă, unii părinţi optează pentru produse financiare dedicate acestora. Ei pun bani deoparte pentru asigurarea accesului la studii de calitate fie în țară, fie în străinătate, sau, pur și simplu, pentru a le oferi copiilor un sprijin financiar la împlinirea vârstei de 18 ani. Ce presupun astfel de produse de economisire, aflați de la Cristian Vasile, directorul departamentului Asigurări de Viață și Sănătate din cadrul Safety Broker de Asigurare.

„În contractele unit-linked, riscul investițional aparține clientului”

- Câte tipuri de programe de economisire pentru copii există?

- Produsele de economisire pentru copii pot fi asigurări de viață tradiționale sau de tip unit-linked. În cazul asigurărilor tradiționale, părintele stabilește cât poate economisi pentru copilul său și, în funcție de această sumă și de durata contractului, asiguratorul stabilește valoarea garantată a rentelor sau fondului de studii. În cazul acestor tipuri de contracte valoarea rentelor sau a fondului de studii este garantată de către asigurator. Produsele de tip unit-linked îmbină partea de protecție cu partea de investiție. Primele de asigurare aferente acestor contracte, sunt administrate în fonduri de investiții cu diferite grade de risc. Acestea sunt administrate de către asigurator. Părintele este cel care stabilește alocarea primelor de asigurare în programele de investiții puse la dispoziție. Astfel, valoarea rentelor sau a fondului de studii nu este garantată de către asigurator, iar riscul investițional aparține în totalitate clientului (părintelui).

„Se poate încasa integral sau sub formă de rente anuale”

- Ce presupun aceste programe de economisire?

- Părintele, ca susținător financiar al copilului, este asigurat, iar copilul este beneficiarul fondurilor de studii. În cazul decesului părintelul asigurat, plata primelor contractului de asigurare este preluată de către asigurator. Altfel spus, copilul primește la vârsta stabilită suma cuvenită chiar dacă părintele este sau nu în viață. Aceste contracte sunt o formă de protecție a copilului. Pe durata contractului este, însă, protejat părintele plătitor, astfel încât, la vârsta stabilită, copilul primește rentele sau fondul de studii gândit pentru acesta.

- Sub ce formă pot fi retrași banii?

- Fondul de economisire constituit la finalul contractului se poate încasa integral sau sub formă de rente anuale. Părintele poate stabili încă de la începutul contractului dacă moştenitorul va încasa acești bani sub formă de rente anuale pe o perioadă determinată (2-10 ani) sau banii vor fi încasați toți o dată, sub forma unui fond de studii. Părintele își va exprima acordul în scris către asigurator pentru plata rentelor sau a fondului de studii către copil. Cel care decide modul în care încasează aceste sume este copilul.

„Banii sunt investiți în instrumente cu diferite grade de risc”

870 20 2- Cum se investesc banii respectivi?

- Pentru contractele tradiționale, banii sunt investiți în instrumente cu grad de risc scăzut, fondul de studii fiind garantat de către asigurator. Pentru contractele tip unit-linked, primele de asigurare sunt investite în fonduri de investiții cu grade de risc diferite. Așa cum am mai spus, acestea sunt administrate de către asiguratori, iar riscul investițional aparține clientului. În contractele unit-linked, părintele hotărăște alocarea banilor în programele de investiții puse la dispoziție.

- Când va beneficia copilul de fondul de economii?

- Copilul poate beneficia de fondul de economii la vârsta stabilită de către părinte, la majorat sau în cazul căsătoriei. În cazul produselor unit-linked, flexibilitatea contractului permite efectuarea de retrageri parțiale așa cum permite și depunerea unor sume suplimentare în contul contractului. Aceste retrageri parțiale pot fi făcute de către părinte pe durata contractului pentru acoperirea unor cheltuieli necesare privind creșterea, educarea și instruirea copilului.

„Părintele poate solicita rezilierea contractului de asigurare”

- Dacă nu vor fi retrași, ce se va întâmpla cu banii? Pot fi în continuare investiți?

- După încheierea contractului, beneficiarul (copilul) poate încheia un nou contract de asigurare, în nume propriu, fiind major.

- Dacă părintele se răzgândește și nu dorește ca, la împlinirea unei anumite vârste, copilul să beneficieze de bani, ce se va întâmpla cu suma respectivă?

- Părintele în calitate de asigurat și contractant este cel care hotărăște pe toată durata contractului ce destinație acordă acestor fonduri de economie. Beneficiarul (copilul) intră în posesia banilor numai cu acordul scris al părintelui, exprimat la sfârșitul perioadei de plată a primelor de asigurare. Pe durata contractului de asigurare, părintele poate solicita rezilierea acestuia. În acest caz, el este cel care încasează valoarea de răscumpărare a contractului.

„Aceste forme de protecție nu sunt deductibile fiscal”

- Ce costuri există pentru programele de economisire?

- Costurile și comisioanele aferente acestor tipuri de contracte diferă în funcție de asigurator. Acestea sunt în general mai mici decât ale unui contract clasic de asigurare de viață. De pildă, o primă minimă recomandată părintelui ar fi de 100 de lei lunar, în această sumă fiind incluse și costurile respective. În general, costurile de administrare ale contractelor tip unit-linked sunt mai mari decât cele administrative ale contractelor tradiționale.

- Există facilități fiscale?

- Aceste forme de protecție nu sunt deductibile fiscal și sunt plătite de către părinte din venitul său net. Este important de menționat că, la finalul contractului, rentele sau fondul de studii nu sunt impozitate.

„Beneficiarul (copilul) intră în posesia banilor numai cu acordul scris al părintelui, exprimat la sfârșitul perioadei de plată a primelor de asigurare“

Unii beneficiari folosesc suma respectivă pentru iniţierea unei afaceri

- Ce sumă primesc beneficiarii la finalul programului față de suma economisită?

- În funcție de durata contractului sau de evoluția fondurilor de investiții, valoarea fondului de economii poate fi mai mare decât primele de asigurare plătite. Foarte important de reținut este faptul că aceste instrumente financiare sunt în primul rând contracte de asigurare. În acest caz, componenta de protecție trebuie considerată acoperirea principală a contractului și apoi economisirea/investiția.

- Ce fac beneficiarii cu banii?

- În general, beneficiarii plătesc studii universitare sau postuniversitare, de masterat. Unii beneficiari folosesc acești bani pentru inițierea unei afaceri.

- Există posibilitatea să adaugi mai mulți copii pe același contract?

- Nu, nu există această posibilitate. Se încheie unul sau mai multe contracte pentru fiecare copil în parte. Un părinte poate încheia câte un contract de acest gen pentru fiecare copil. Este recomandat ca în privința acestor tipuri de contracte, în cazul mai multor copii, să încercăm protejarea ambilor părinți, în calitate de susținători financiari ai familiei.