Main menu

header

09-01-1de Elena Şerban

La 5 mai 1818 a venit pe lume omul care, prin gândirea sa, a împărţit lumea în două: comunişti şi capitalişti. Karl Heinrich Marx s-a născut într-o bogată familie din clasa de mijloc, din Trier, vestul Germaniei. Tatăl său a fost un evreu convertit la protestantism. După ce a urmat cursurile liceului din localitatea natală, Karl a frecventat Universitatea din Bonn şi apoi pe cea din Berlin, unde a îmbrăţişat ideile tineretului heghelian. După terminarea studiilor a început să scrie la un ziar radical din Köln, unde îşi făcea cunoscute ideile materialismului dialectic. În 1843, s-a mutat la Paris, locul în care l-a cunoscut pe Fredrick Engels.

Îmbrăţişând aceleaşi ţeluri şi idealuri, cei doi au publicat, în 1848, Manifestul Partidului Comunist. Motto-ul acestei lucrări este: „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!”. Exilat din capitala Franţei, Karl a fost nevoit ca, în 1849, să se mute la Londra, locul în care se stabilise şi Engels. Familia lui Engels era prosperă - avea fabrici la Manchester -, aşa că îl sprijinea financiar şi pe Marx. La Londra, germanul a scris cea mai mare parte a lucrărilor sale: „Luptele de clasă în Franţa” (1850), „Bazele critice ale economiei politice” (1858), începând şi „Capitalul”.

Românii au fost un subiect al scrierilor lui Karl Marx în volumul „Însemnări despre români”.

În 1843, Marx s-a căsătorit, la Kreuznach, cu Jenny von Westphalen, prietena din copilărie. Soţia sa făcea parte dintr-o familie de nobili. Cei doi au avut şapte copii, dintre care trei au murit în timpul copilăriei.

Marx a murit la 14 martie 1883 şi a fost înmormântat în cimitirul Highgate, din Londra.