Main menu

header

de Anda Postolache

În cel de-al 20-lea an de păstorire, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist avea un frumos motiv de sărbătoare prin sfinţirea Mănăstirii „Duminica Sfinţilor Români”, de lângă Popeşti-Leordeni. Era duminică, 29 octombrie 2006, când o mulţime de oameni a venit să asiste la târnosirea lăcaşului sfânt de către patriarh, alături de care se afla un impresionant sobor de arhierei şi preoţi. Această mănăstire avea să fie ultima sa ctitorie.

Vis devenit realitate
Zvelta biserică realizată în stil brâncovenesc, cu coloanele ei artistic sculptate, este ctitoria patriarhului nu doar pentru că el se afla atunci în scaunul patriarhal, nu pentru că a avut ideea de a o ridica, ci pentru că a contribuit efectiv cu bani la ridicarea ei, în bună parte, deşi au existat şi alţi credincioşi care au făcut donaţii. Până când biserica a prins contur şi a fost efectiv încheiat lucrul la ea, patriarhul mergea săptămânal să se intereseze, să vadă cu ochii săi cum merg lucrurile la construcţie.
Bătrânul patriarh avea în minte să ridice acest sfânt lăcaş încă de când era mai tânăr, prin anii 1954-1955, şi ocupa scaunul de episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Vremurile însă au făcut să nu poată fi ridicată decât între anii 2003 şi 2006, pe vatra unde au fost mutate cu puţin înainte de căderea comunismului atelierele Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

Refacerea ansamblului de la Schitul Maicilor
Aceste ateliere au o istorie zbuciumată, au trecut prin diverse locuri şi au fost mutate în mai multe incinte, tot de teama prigonitorilor atei care le-ar fi vrut închise. Peregrinarea lor a început în 1982, când a fost demolată incinta monahală cu tot cu atelierele de la Schitul Maicilor şi când nu a mai scăpat de buldozer decât biserica acestui schit, ea fiind mutată prin îndrăzneala şi după planurile inginerului Eugeniu Iordăchescu. Atelierele par să-şi fi găsit locul pe Şoseaua Olteniţei, aproape de Popeşti-Leordeni, cum am amintit.
Biserica este împodobită cu coloane de piatră, ce au capiteluri sculpate după meşteşugul brâncovenesc, iar mare parte dintre aceste dantelării în piatră au fost recuperate de la bisericile demolate, după dorinţa patriarhului. „Prin înălţarea bisericii şi a mănăstirii închinate Duminicii Sfinţilor Români, precum şi a unui corp de chilii pentru monahi în incinta Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, a înviat, prin harul lui Dumnezeu, ctitoria din jurul Bisericii Schitul Maicilor a fericitului întru pomenire patriarh Justinian, demolată în 1982”, spunea Patriarhul Teoctist la momentul sfinţirii.

Obştea este mică
Noua mănăstire are hramul Sfinţilor Români, ca dorinţă a Patriarhului Teoctist de a cinsti atât pe sfinţii români, ştiuţi şi neştiuţi, cât şi pe înaintaşii săi la scaunul patriarhal: Patriarhii Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Iustinian Marina, Iustin Moisescu. De altfel, acesţia sunt reprezentaţi în mozaicuri pe peretele exterior al bisericii.
La demisol este amenajat un paraclis, cu hramul Acoperământul Maicii Domnului. Corpul bisericii are o lungime totală de 31,5 m şi o lăţime de 8,65 m, iar turla principală este înaltă de 31,5 m.
Atelierele sunt conduse de părintele Radu Boraciu, care la bază este un bun meşteşugar, cu studii în domeniul prelucrării lemnului şi a metalelor preţioase, dar care este şi absolvent de Teologie şi preot. Mănăstirea are o obşte mică de călugări, mai puţin de zece, având ca stareţ pe părintele protosinghel Lazăr Nan.

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

Ca în fiecare an, la 24 iunie prăznuim Naşterea Sfântului Prooroc Ioan, Înainte Mergătorul şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos. Naşterea ultimului profet al Vechiului Testament a avut loc în mod minunat, părinţii săi, preotul Zaharia şi Elisabeta, ajungând la bătrâneţe fără să aibă copii. După multe rugăciuni şi posturi, Dumnezeu le-a dăruit ca fiu pe Ioan, cel care avea să trăiască în mare asceză şi care avea să îl boteze în Râul Iordan pe Hristos. Întrucât ne aflăm în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi aceasta este tot zi de post, dar este dezlegare la peşte.