Main menu

header

818 22 1de Carmen Ciripoiu şi Sorin Dumitrescu

„Brațele Maicii Domnului sunt mult mai puternice decât umerii heruvimilor și ale preafericitelor tronuri”, a spus, atât de frumos, părintele Cleopa. Iar Domnul, prin rugăciunile mijlocitoare ale Maicii Sale și ale tuturor sfinților întărește pe cele slabe și împlinește pe cele neputincioase. Când vă aflați în întunericul neștiinței sau mintea vă este plină de păcate, nu deznădăjduiți. Doar rugați-vă la Icoana Maicii Domnului „Sporirea Minții” și, ca printr-o minune, va coborî lumina conștiinței dumnezeiești.

Preacurata și pruncul Iisus sunt pictați în picioare

Nu există casă de creștin în care să nu se găsească măcar o icoană a Preacuratei, dar rare sunt cazurile în care credinciosul îi cunoaște istoria. Nici despre icoana Maicii Domnului „Sporirea Minții” din Romanov-Borisoglebsk, un oraș din Rusia așezat pe malurile Volgăi (astăzi Tutaev), nu se știu prea multe. Ajutătoare a copiilor, dătătoare a darului înțelepciunii și vindecătoare a slăbiciunii minții, Preafericita nu îi lasă niciodată la greu pe cei râvnitori de învățătură, dar neputincioși în a înțelege și reține cele studiate. Pentru că „tot ceea ce la om este cu neputinţă, la Dumnezeu este cu putinţă”. În această icoană, Maica Domnului este zugrăvită, alături de pruncul Iisus în picioare, un lucru rar întâlnit, înveșmântați până la umeri, într-o mantie remarcabil ornamentată, pe fundalul unui cer de noapte înstelat. Capetele Maicii și ale Fiului Său sunt acoperite cu coroane de aur, iar deasupra sunt pictați trei heruvimi. Un alt heruvim, cu aripile deschise larg, se găsește sub picioarele lor. Impresionant este faptul că în spatele Sfintei Fecioare și a lui Iisus se află poarta Raiului, iar în partea de jos a icoanei imaginea Ierusalimului ceresc. La rândul său, pruncul Iisus face gestul binecuvântării cu mâna dreaptă. Îngerii, stând în picioare sau îngenuncheați pe nori, se găsesc pe părțile laterale, ținând în mâini câte o lumânare aprinsă. O dovadă clară că aceștia se roagă necontenit pentru cei ce au nevoie.

A apărut în urma unei vedenii

818 22 2Povestea icoanei a început la jumătatea secolului al XVII-lea, în urma unei vedenii arătate unui iconograf de Maica Domnului. „La puţină vreme după ce Patriarhul Nikon s-a mutat la cele veşnice, un evlavios creştin din Moscova, citind şi răscitind cărţi bisericeşti atât din vremea lui Iosif, cât şi pe cele îndreptate de Nikon, se afla în mare nedumerire dacă se va mântui. În cele din urmă, tot gândindu-se la acest lucru, şi-a ieşit din minţi. Apoi, când şi-a revenit în fire, s-a rugat Maicii Domnului să-i întoarcă mintea cea sănătoasă... Şi arătându-i-se Maica Domnului în vedenie, i-a poruncit lui să-i picteze chipul, așa cum i-a fost descoperit de ea, şi să se roage înaintea icoanei zugrăvite. Făgăduindu-i că dacă va împlini aceasta, se va face sănătos. Acest om era iconar. După vedenia avută, s-a apucat să picteze, însă, aceasta fiind de scurtă durată, a uitat cum să zugrăvească chipul Maicii Domnului. Atunci, s-a rugat din nou Preacuratei şi a continuat să picteze, după cum l-a insuflat pe el Dumnezeu. Astfel a încheiat de zugrăvit, numind-o icoana Maicii Domnului «Sporirea minții»”, a mărturisit protoiereul Vladimir Miroslavski, de la Biserica Înălţării Sfintei Cruci din Romanov-Borisoglebsk.

În fiecare an, la 1 septembrie, timp de câteva ore, participă la deschiderea noului an școlar

Potrivit istoriei, icoana Maicii Domnului „Sporirea minții” a fost descoperită în Rusia, în Catedrala „Schimbarea la Faţă Spaso Preobrajensk”, din oraşul Ribinsk, gubernia Iaroslavului. În prezent, aceasta se află în Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Romanov-Borisoglebsk, unul dintre cele mai vechi sfinte lăcașuri ale orașului de pe Volga, ce datează din anul 1654. În urma minunilor ce au avut loc la această extraordinară icoană de la un an la altul, pelerini din toate colțurile Rusiei, dar și din lume au luat cu asalt biserica. Din cele mai vechi timpuri, la data de 1 septembrie, icoana este luată de la locul său și dusă pentru câteva ore la deschiderea noului an școlar. Părinți, copii și dascăli sunt convinși că Maica Domnului „Sporirea minții” le dă tuturor binefaceri duhovnicești și trupești și le limpezește gândurile. Credincioșii se roagă la această icoană pentru reușită la examene și spor la învățătură.

Hramul icoanei este pe 15 august, când mii de oameni vin să îi aducă închinare „Sporitoarei minții“

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, dă-le cunoştinţe folositoare de suflet celor care le cer“

Persoanele care nu pot învăța sau care nu reușesc să asimileze cunoștințele să se roage cu toată încrederea la icoana Maicii Domnului „Sporirea Minții” și visul li se va împlini. „Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii îi ridici! Primeşte această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în faţa preacinstitei tale icoane. Înduplecă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai-marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor dreptate şi necăutare la faţa omului, păstorilor înţelepciune duhovnicească, râvnă şi bună pază sufletelor noastre, învăţătorilor smerită înţelepciune, fiilor ascultare, şi nouă, tuturor, duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului. Şi acum, Maică prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei o legătură de iubire nedespărţită. Pe cei rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i spre lumina adevă- rului lui Hristos, povăţuieşte-i către frică de Dumnezeu, înfrânare şi hărnicie. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor care le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită decât serafimii. Iar noi, văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre Cer. Pentru ca prin ocrotirea şi ajutorul Tău laudă, mulţumire şi închinare pentru toate să-I aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu şi Ziditorului tuturor. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.