Main menu

header

828 22 1de Carmen Ciripoiu şi Sorin Dumitrescu

Considerat de Părintele Patriarh Daniel „temelia și izvorul sfințirii vieții bisericii”, Sfântul și Marele Mir este „Cincizecimea personală a fiecărui om, căci, după cuvântul Sfântului Chiril al Ierusalimului, de abia prin primirea Mirungerii cel botezat poate fi numit creştin”. Care este ritualul sfințirii acestuia, aflați de la părintele Ilie Mirel (medalion).

„Se realizează la un interval de trei-patru ani”

- Joia Mare din Săptămâna Patimilor are o semnificație cu totul aparte. Reprezintă momentul în care este sfințit Marele Mir. De ce a fost aleasă tocmai această zi?

- Sfântul şi Marele Mir se referă la îngroparea Mântuitorului Iisus Hristos, după cum explica în Joia Mare a anului 2019, când a fost sfințit a 22-a oară din cei 134 de ani de autocefalie ai Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Dar și „o mare taină” pentru că în ea „este exprimată credinţa noastră în Hristos şi legătura cu Mântuitorul care este numit Mirul cel Sfânt”. Sfintele Taine sunt în număr de șapte și se împart în trei categorii: de inițiere (Botezul, Mirungerea și Sfânta Împărtășanie), de însănătoșire (Sfânta Spovedanie și Sfântul Maslu) și speciale (cununia și preoția). Prin Botez și Mirungere omul este condus la Sfânta Euharistie, iar prin celelalte Sfinte Taine ne reîntoarcem tot la Sfânta Euharistie. Pentru că doar în Hristos putem totul, fără El nu se face nimic. În acest context, Sfinții Părinți au rânduit ca în Joia Mare, momentul de cea mai mare încărcătură spirituală din cursul anului bisericesc, când Mântuitorul Iisus Hristos a instituit Sfânta Euharistie la Cina cea de Taină, să se săvârșească sfințirea Sfântului și Marelui Mir.

- Acest eveniment are loc în fiecare an?

- Slujba specială de sfințire se oficiază la un interval de trei-patru ani sau în momentul în care cantitatea de mir existentă se apropie de epuizare, în funcţie de cerinţele lucrării pastorale şi misionare a bisericii. Înainte ca biserica noastră să primească autocefalia, a fost sfinţit prima dată în 1513, la Târgovişte, de Patriarhul Pahomie al Constantinopolului, fiind solicitat de Sfântul Neagoe Basarab. Episcopul Melchisedec Ştefănescu al Romanului, într-o scrisoare din 9 ianuarie 1882, a arătat Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice că: „La facerea Sfântului Mir trebuiesc luate măsuri foarte serioase şi trebuie oameni foarte competenţi şi experimentaţi, ca să nu se compromită acest act prin neştiinţă (...)”. Şi continua cu o recomandare legată de perioada când ar trebui sfințit Marele Mir: „Despre Sfântul Mir nu trebuie a se face niciun zvon public, nici chiar în Sinod a se trata, ci trebuie procedat imediat la faptă, ca la un drept incontestabil al bisericii noastre. El trebuie a se efectua în Săptămâna Patimilor din anul acesta căci, după uzul bisericii, numai atunci se săvârşeşte” .

„Slujba este oficiată doar de patriarhi sau întâistătătorii unor biserici autocefale”

828 22 2- Cine are dreptul să sfințească Sfântul și Marele Mir?

- Canonul 6 al Sinodului de la Cartagina din anul 419 a prevăzut ca sfințirea Marelui Mir să nu se săvârșească de preoți, ci doar de episcopi. Acest lucru s-a întâmplat însă până în secolul al VIII-lea. Ulterior, pentru că momentul a căpătat o semnificație specială, dar și pentru că episcopilor le era greu să procure ingredientele necesare, care sunt rare și foarte scumpe, sfințirea Sfântului și Marelui Mir a fost permisă numai patriarhilor sau întâistătătorilor unor biserici autocefale.

- Ce semnificație canonică are acest moment?

- Semnificația canonică a sfințirii Sfântului și Marelui Mir pentru conslujirea arhierească constă în faptul că biserica autocefală își exprimă cu acest prilej îndatorirea dar și dreptul canonic de a sfinți materia necesară administrării Tainei Mirungerii prin co-liturghisirea tuturor ierarhilor ei, într-o zi de maximă intensitate spirituală a Săptămânii Mari. Slujba de sfințire a Sfântului și Marelui Mir reunește biserica în deplinătatea ei. Momentul în sine este o afirmare a unității bisericii noastre în comuniunea de dreaptă credință și viață în Hristos, cu Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți din toate timpurile. Fiecare arhiereu în parte şi toţi împreună se întâlnesc tainic cu Hristos, Arhiereul veşnic, care „iubind pe ai Săi cei din lume, până la sfârşit i-a iubit” şi a instituit Euharistia ca Taină a iubirii Sale jertfelnice şi dătătoare de viaţă: „Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea”.

„Rețeta preparării untdelemnului de ungere a fost primită de Moise direct de la Dumnezeu”

- Care sunt etapele pregătirii Sfântului și Marelui Mir?

- Rețeta preparării untdelemnului de ungere a fost primită de Moise direct de la Dumnezeu. La obținerea Sfântului și Marelui Mir se folosește untdelemn curat de măsline, amestecat cu vin alb și multe mirodenii și aromate. Este pregătit prin fierbere cu o rânduială solemnă în primele trei zile din Săptămâna Mare și sfințit de Sfântul Sinod, în Joia Mare, la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Potrivit Sfântului Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului, în Lunea Mare, „Preafericitul Patriarh, având cu elclerul (...) merge la locul rânduit a se fierbe Mirul și, punând sfințitul epitrahil, care arată harul Duhului cel dat de sus, și omoforul, care arată întruparea lui Hristos, dă binecuvântarea (...). Și se citesc rugăciunile: «Împărate ceresc..., Sfinte Dumnezeule...», pentru că dumnezeieștile lucrări ale Duhului trebuie să înceapă prin rugăciuni și, mai înainte de toate, chemat fiind Duhul Sfânt”. La sfârșitul rânduielii, „Patriarhul întâi aprinde focul, ca un slujitor al Tainei Duhului”. Mulțimea aromatelor biblice folosite și mă refer la cele 38 de mirodenii, simbolizează, după același Sfânt Ierarh Simeon, „darurile cele de multe feluri ale Duhului Sfânt”, iar untdelemnul semnifică „mila lui Dumnezeu cea nemăsurată”. Fierberea lor se sfârșește în Sfânta și Marea Miercuri, când „și femeia păcătoasă cu mirul cel scump a uns pe Domnul”, iar Mirul se toarnă în vas de alabastru „în chipul mirului celui vărsat pe capul lui Iisus de femeia păcătoasă sau de Maria, sora lui Lazăr”. În Joia Mare acesta va fi sfințit.

- Cum ajunge Sfântul și Marele Mir în biserici?

- Fiecare ierarh eparhiot va primi câte o amforă din inox de cinci litri, ce se va păstra în Sfântul Altar al Catedralei episcopale. La rândul său, Întâistătătorul fiecărei eparhii va împărți, o parte preoților care au epuizat Sfântul și Marele Mir primit anterior pentru a săvârși Mirungerea la Slujba de Botez, iar cealaltă parte o va păstra pentru târnosiri de biserici și sfințiri de antimise.

Potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul, în cel uns cu Sfântul și Marele Mir se odihnesc șapte duhuri: al înțelepciunii, înțelegerii, cunoștinței, științei, sfatului, tăriei și temerii de Dumnezeu

„Este folosit la Taina Mirungerii, sfinţirea altarelor şi antimiselor“

- Când se folosește Sfântul și Marele Mir?

- Imediat după ce este botezat, pruncul este pecetluit pe părțile importante ale corpului, fiind astfel însemnat cu Sfântul și Marele Mir. Orice creștin care va fi uns cu acesta va primi o armură a Duhului Sfânt, pe care o va folosi în războiul cu duhurile rele. De asemenea, este folosit la sfințirea antimi- selor de fiecare episcop eparhiot și la târnosirea bisericilor nou construite, precum și la sfințirea celor renovate. Tot Sfântul și Marele Mir se administrează pentru reprimirea în ortodoxie a celor căzuți de la dreapta credință, arătând diversitatea lucrărilor harului în biserică.