Main menu

header

883 22 1de George-Cosmin Butură

Sfânta Lidia din Filipi este prima creștină din Europa. Din acest motiv, aceasta ocupă un loc important în calendarele creștine, fiind prezentă atât în calendarul ortodox la 20 mai, cât şi în cel catolic pe 3 august. Sfânta Lidia din Filipi apare menționată în Faptele Apostolilor. Se spune că, după ce Pavel predică mai multor femei adunate la râul din apropierea cetății Filipi, una dintre ele se apropie de el. Este Lidia, o femeie vânzătoare de porfiră, care își mărturisește credința și vrea să devină creștină. Din acest motiv, este supranumită „cea întocmai cu apostolii”.

A fost botezată de Sfântul Pavel

După ce L-a văzut pe Mântuitorul Hristos, Cel răstignit şi înviat, Saul din Tars devine Pavel prin botez, iar mai târziu începe să propovăduiască Vestea cea bună tuturor neamurilor, începând cu conaţionalii săi care se aflau în diferite oraşe ale Imperiului Roman. În Cartea Faptele Apostolilor ni se relatează, în capitolul al 16-lea, că, din Asia, apostolul neamurilor a plecat spre Filipi, în Macedonia, în urma unui vis minunat care-l îndemna spre ceea ce numim noi astăzi Europa din punct de vedere geografic. Atunci, însă, nu era o astfel de delimitare, toate fiind regiuni ale măreţului imperiu condus de la Roma. Odată coborât din corabie, Sfântul Pavel a poposit în prima colonie romană de pe teritoriul Macedoniei. În prima zi de sâmbătă, când evreii se rugau în afara cetăţii, Sfântul Pavel a găsit după poartă câteva femei, cărora a început să le vorbească despre Hristos. Doar una dintre acele femei, şi anume Lidia, vânzătoare de porfiră din cetatea Tiatirelor, asculta cele spuse de Pavel. Aici ne spune autorul că „Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel” (Faptele Apostolilor 16, 14). După aceea, fiind convinsă şi mişcată de propovăduire, Lidia se botează, împreună cu toţi din familia ei, iar în casa ei se formează prima comunitate creştină europeană. Acolo, în Filipi, misionarii călători Pavel şi Sila s-au confruntat cu o problemă care s-a soldat cu aruncarea lor în închisoare. După ce au ieşit în mod miraculos de acolo şi Pavel a spus judecătorului că este cetăţean roman, au mai mers o dată la casa Lidiei, unde era biserica din Filipi, şi-au luat rămas bun şi au plecat în continuarea călătoriei lor misionare. În Scriptură nu se mai spune nimic despre Lidia, dar tradiţia a păstrat vie memoria acelei case în care a luat naştere prima comunitate creştină europeană, precum şi locul botezului acestei femei credincioase, pe malul râului din apropiere, unde a fost construită o bisericuţă, care în starea ei actuală aminteşte de un lăcaş de cult din perioada primară a creştinătăţii.

Inspiraţie pentru femeia contemporană

Pe parcursul veacurilor, atât memoria Lidiei, cât şi a comunităţii din Filipi au rămas vii în conştiinţa Bisericii. Acest lucru s-a întâmplat mai ales în zona în care au propovăduit creştinii botezaţi de Pavel, adică în regiunea cetăţii romane Filipi, aproape de oraşul grecesc contemporan Kavala, aflat pe malul Mării Egee, în nord-estul ţării. Astfel, începând cu anul 1958, în partea de nord a Greciei, atât în jurul Tesalonicului, dar şi mai spre est, a luat fiinţă asociaţia creştină „Aghia Lidia”, care are mulţi membrii femei şi care face misiune în societatea contemporană. Această asociaţie are astăzi un post de radio creştin-ortodox, o revistă lunară în care dezbate probleme de credinţă, familie şi societate, editură care scoate cărţi şi reviste cu conţinut creştin-ortodox. Pe lângă activităţile editoriale, asociaţia mai organizează anual tabere pentru copii. Cei mici îşi petrec o perioadă din timpul de vară într-o atmosferă de comunitate creştină, cu sfaturi de la preot şi participând mai des la slujbe. Sigur că din tabere nu lipsesc nici jocurile şi voia bună! Astfel, moştenirea Sfintei Lidia, prima creştină şi misionară din această regiune a nordului Greciei, în care se află astăzi Sfântul Munte Athos, a rămas vie şi continuă să lucreze.

Biserica Ortodoxă, care o cinsteşte pe Sfânta Lidia drept una „întocmai cu apostolii“, o prăznuieşte pe aceasta în ziua de 20 mai. Biserica Catolică din Grecia o sărbătoreşte la 3 august, numind-o „Lidia din Filipi“, iar în unele calendare luterane, sfânta este prăznuită la 27 ianuarie şi 25 octombrie

Rugăciune către Sfânta Lidia

883 22 3Dacă vreţi să vă rugaţi acestei sfinte deschizătoare de drumuri, puteți rosti troparul: „Cu cuget curat pe Dumnezeu cinstind, prin Pavel primit-ai lumina harului și cea dintâi în Filippi lui Hristos ai crezut, de Dumnezeu înțelepțită, cu toată casa ta. Pentru aceasta, în cântări te cinstim, Lidia din Filippi.

Slavă Celui ce ne-a izbăvit prin tine, Slavă Celui ce lucrează prin tine, Slavă Celui ce prin tine ne-a dăruit cele înalte“.

Biserica din Filipi

883 22 2Aproape de locul antic în care, potrivit tradiţiei, Sfânta Lidia a fost botezată de Apostolul Pavel, se înalţă astăzi o frumoasă biserică ortodoxă, zidită în stil bizantin. Clădirea este de fapt un baptisteriu, precum exista odinioară, în comunitatea creştină din Filipi. Interiorul bisericii este minunat împodobit cu mozaicuri, lucrări semnate de artistul grec Vlasios Tsotsonis. În domul cupolei centrale este înfăţişată scena cu Botezul Domnului. Interiorul bisericii este pavat cu marmură, iar vitraliile geamurilor sunt uimitoare. Pe podea, chiar lângă uşă, se află un mozaic care înfăţişează călătoriile misionare pe care le-a făcut Sfântul Pavel în Grecia. Filipi - Philippi - este o localitate menţionată în Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Pavel trimiţând aici chiar şi o epistolă, anume „Epistola către Filipeni”. Filipi, unul dintre cele mai renumite oraşe din estul Macedoniei, a fost întemeiat de Filip al II-lea, împăratul Macedoniei, în anul 356 î.Hr. După câte informaţii ne-a lăsat istoria, Filipi este locul unde Sfântul Apostol Pavel a înfiinţat şi prima comunitate creştină din Europa.