Main menu

header

902 22 1de George-Cosmin Butură

Sfântul Sfinţitul Mucenic Dionisie Areopagitul a fost botezat de Sfântul Pavel în Atena, în urma celebrei cuvântări a Sfântului Apostol Pavel din Atena, numită și Areopagitica. Cei care au crezut vestirea apostolului au fost puțini la număr. Doi dintre convertiți sunt cunoscuţi cu numele de Dionisie Areopagitul și Damaris, soția sa. Devenind ucenicul său, s-a numărat printre cei 70 de apostoli, iar prăznuirea sa în Biserica ortodoxă se face la 3 octombrie.

Primul episcop al Atenei

Sfântul Dionisie, după cum este și numit, făcea parte din tribunalul sau curtea Areopagului, un grup foarte select și influent de cetățeni atenieni care aveau atribuții esențiale în conducerea și justiția cetății. Așadar, nu este lipsită de importanță intelectuală convertirea acestuia. La fel, Damaris trebuie să fi fost o femeie foarte instruită din moment ce se afla în acel loc. O tradiție care provine de la Sfântul Ioan Gură de Aur atestă faptul că Damaris era chiar soția Sfântului Dionisie. Istoricul Eusebiu de Cezareea păstrează în scrierile sale mențiunea unei scrisori adresate atenienilor de către episcopul Dionisie de Corint din a doua jumătate a celui de-al doilea secol în care este amintit faptul că Dionisie Areopagitul a fost cel dintâi episcop al atenienilor. Așadar cei pe care Sfântul Pavel i-a convertit au fost păstoriți de Sfântul Dionisie. Reticența atenienilor de pe vremea Sfântului Pavel a fost răscumpărată de credința atenienilor de astăzi care au pus la baza dealului Areopagului o placă de bronz pe care stă gravată predica apostolului. Între cei care au rămas să păstorească și să predice în continuare Evanghelia în Atena după plecarea Apostolului Pavel, un loc de frunte îl are Sfântul Dionisie Areopagitul, primul episcop al Atenei.

Şi-a purtat capul în mâini

Sfântul Dionisie se numără printre cei 70 de Sfinţi Apostoli mai mici. Acest fericit bărbat provine dintr-o străveche familie aristocrată atenienă. După ce şi-a terminat studiile de filosofie elină la Atena, el a mers mai departe în Egipt, spre a-și desăvârși acolo învăţătură. După ce a revenit în Atena, Dionisie s-a căsătorit, iar la vârsta de 25 de ani a devenit conducător al oraşului. Când Sfântul Apostol Pavel a ajuns în Atena, în anul 51 d.Hr., s-a botezat şi i-a urmat lui Pavel timp de trei ani, după care apostolul neamurilor l-a aşezat episcop în Atena. După ce a fost ales un alt episcop în locul său, s-a dus la Roma, iar Sfântul Clement, episcopul Romei, l-a trimis să propovăduiască în Galia. În timpul celei de-a doua persecuţii împotriva creştinilor, începută de împăratul Domiţian (81-96), Sfântul Dionisie, care avea 90 de ani, a fost prins împreună cu episcopul Luchian, preotul Rustic şi diaconul Elefterie. Pentru curajul mărturisirii credinţei lor, au primit moarte martirică, tăindu-li-se capetele. Tradiţia arată că Sfântul Dionisie a fost un sfânt cefalofor. La uciderea sa a mers câţiva paşi, ţinându-şi capul tăiat în mâini, şi l-a încredinţat unei femei credincioase, Catula, spre uimirea ucigaşilor săi.

Cel care a descris-o pe Maica Domnului

902 22 2După 3 ani de la primirea botezului, Sfântul a călătorit la Ierusalim, unde i-a întâlnit pe toți cei 12 Apostoli, dar a mărturisit că, din toate, cea mai importantă întâlnire a fost atunci când a văzut-o pe Fecioara Maria. Descrierea Maicii Domnului făcută de Sfântul Dionisie Areopagitul, în anul 96 d.Hr., o găsim în scrisoarea către Sfântul Apostol Pavel, povestindu-i cum a fost întâlnirea cu aceasta la casa Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul din Ghetsimani: „Înaltă, peste mijlocie, foarte zveltă, cu mâini şi picioare delicate şi frumoase, culoarea pielii ca aurul, ochii ca măslina coaptă, ovalul feței desăvârşit. Se purta în culorile fecioarelor: roşu şi vânăt. Era foarte tăcută şi activă. Tot ce făcea era desăvârşit, se mişca cu o grație firească pe care rar o întâlneşti chiar şi la împărătesele născute în purpură. Cât am stat în casa ei nu a mâncat cu noi, ci numai seara se retrăgea cu femeile ei pentru a sta la masă. Ne-a vorbit despre Fiul ei multe lucruri tainice pe care le voi scrie altădată… Toată înfățişarea şi purtarea ei erau atât de dumnezeieşti, încât dacă n-aş fi ştiut că nu-i ea Dumnezeu, m-aş fi închinat în fața ei ca lui Dumnezeu”.

Primul care a vorbit despre ierarhia Îngerilor

902 22 3Din opera lui Dionisie s-au păstrat patru lucrări („Despre ierarhia cerească”, „Despre ierarhia bisericească”, „Despre numirile dumnezeiești” şi „Teologia mistică”) și zece epistole. Sfântul Dionisie este prima persoană care a ierarhizat îngerii în nouă cete. Prima este alcătuită din Tronuri, Heruvimi și Serafimi. Din a doua ceată fac parte Stăpâniile, Domniile și Puterile, iar în a treia sunt prezenți Îngerii, Arhanghelii și Începătoriile. A vorbit și despre cunoașterea catafatică (pozitivă) și apofatică (negativă) a lui Dumnezeu, dar a făcut și distincția dintre ființa lui Dumnezeu care rămâne necunoscută omului și energiile necreate care pot fi cunoscute. Părintele Stăniloae, persoana care a tradus integral în limba română operele complete ale Sfântului Dionisie, afirma că Sfântul Dionisie Areopagitul este ucenicul Sfântului Apostol Pavel, menţionat în Noul Testament (vezi Faptele Apostolilor 17:34).

„Cinstitul cap al Sfântului Dionisie se păstrează azi la Sfânta Mănăstire Dohiariu din Sfântul Munte, dăruit fiind de Împăratul Alexie Comnenul, în secolul al XI-lea“ (Ieromonah Macarie Simonopetritul)

Troparul

Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, îmbrăcându-te cuviincios cu bun cuget, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi credinţa păzind, calea întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Dionisie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Apare ca un bătrân, cu părul lung, creţ, cu barba despicată în două

Conform „Erminia lui Dionisie din Furna”, carte apărută la editura Sophia, în București, în anul 2000, Sfântul Dionisie Areopagitul este reprezentat „bătrân, cu părul lung, creț, cu barba despicată în două”, purtând în mâini o hârtie pe care scrie: „Aducându-ne aminte dar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de Cruce, de groapă, de Învierea cea de a treia zi...”. Iar pentru icoana din ziua prăznuirii, la 3 octombrie, este reprezentat ținându-și în mâini capul, întrucât s-a săvârșit de sabie și și-a purtat capul în mâini până i l-a încredințat unei credincioase spre păstrare. Dionisie din Furna mai precizează că îl regăsim pe Sfântul Dionisie și în icoana Adormirii Maicii Domnului, unde este prezent împreună cu Sfinții Ierarhi Ierotei și Timotei, ținând în mână Evanghelii.