Main menu

header

663 18 1de Cătălina Tăgârță şi Adrian Barna

Vreți să îmbinați utilul cu plăcutul, să vă îngrijiți de sănătate, dar și de starea fizică? Atunci ar fi ideal să vă petreceți concediul într-o stațiune balneoclimaterică. Puteți alege locația în funcție de locurile pe care doriți să le vizitați, dar și de afecțiunile de care suferiți, în acest sens fiind util să vă consultați în prealabil cu medicul de familie, care vă va da și un bilet de trimitere corespunzător. Potrivit informațiilor oficiale postate pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (cnpp.ro/bilete-de-tratament), durata sejurului unui bilet într-o stațiune balneoclimaterică este de 16 zile, iar tratament propriu-zis veți face doar în 12 zile (respectiv în cele lucrătoare, fără weekenduri).

Biletul de trimitere de la medic, indispensabil la dosar

Pentru obţinerea unui bilet de tratament e necesar să depuneți un dosar care să cuprindă următoarele documente: cererea tip de acordare a biletului de tratament; actul de identitate (copie); talonul de plată a pensiei (original sau copie); biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de medicul de familie sau de medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original); programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original), se menționează pe site-ul CNPP.

Facilități și pentru persoanele persecutate politic

663 18 2Există câteva categorii de persoane care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit. Este vorba despre: pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 (privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă), în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 (privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice), aprobată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Nici lucrătorii în mediul radioactiv nu plătesc serviciile

Și următoarele categorii de persoane au dreptul la bilete de tratament în mod gratuit: cele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; beneficiarii de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii 49/1999 privind pensiile IOVR, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; cei care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cărora li s-a stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii program individual de recuperare; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lu- crează în mediu radioactiv - zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi la închiderea perimetrelor miniere.

Cererile, ierarhizate în funcție de punctaj

Ierarhizarea cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărui dosar primit. Punctajul este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. Dacă în urma calculării punctajului în aplicaţia SPA mai multe cereri au acelaşi punctaj, ele se ordonează descrescător, după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii doi ani. Dacă și după această etapă mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător, după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu acelaşi punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic, se arată pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.

Documentele se depun la Casele Teritoriale de Pensii

663 18 3Pentru obținerea unui loc în stațiune, documentele vor fi depuse la Casele Teritoriale de Pensii de care aparține fiecare beneficiar, care vor înregistra cererile direct în programul informatic SPA. Atenție, însă! Cererile se depun cu cel puțin 30 de zile anterior primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. La înscriere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei stațiuni. Astfel, dacă nu este loc în prima poate fi repartizat în cea de-a doua, și așa mai departe. În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit. În cazul în care apar modificări de ultimă oră în ceea ce privește programul pentru anul 2018 vă recomandăm să verificați în permanență site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (www.cnpp.ro), unde sunt postate informații utile pentru beneficiari.

Biletul obținut vă dă dreptul la următoarele servicii: cazare, trei mese pe zi, tratament (numărul și tipul procedurilor sunt stabilite de medicul din stațiune)

Staţiuni turistice de interes naţional

Amara, Azuga, Bușteni, Buziaș, Băile Govora, Băile Felix, Băile Herculane, Băile Olănești, Băile Tușnad, Câmpulung Moldovenesc, Cap Aurora, Călimănești-Căciulata, Costinești, Covasna, Eforie Nord, Eforie Sud, Geoagiu Băi, Gura Humorului, Jupiter, Mamaia, Mangalia, Moneasa, Neptun-Olimp, Poiana Brașov, Predeal, Pucioasa, Râșnov, Slănic, Saturn, Sinaia, Sângeorz Băi, Slănic Moldova, Sovata, Târgu Ocna, Târgu Neamț, Techirghiol, Vatra Dornei, Venus, Voineasa, Zona Parâng-Petroșani, zona turistică a municipiului Piatra-Neamț.

Salariaţii plătesc jumătate din preţul biletului

În cazul în care aveți statut de pensionar simplu sau sunteți asigurat al sistemului public de pensii (deci lucrați și lunar sunt virate contribuțiile către Casa de Pensii) și aveți probleme de sănătate, este bine să știți că puteți beneficia și dumneavoastră de serviciile oferite în stațiunile balneoclimaterice. Diferența este însă că pensionarii care nu se încadrează în catego- riile speciale prezentate mai sus, la fel ca salariații, trebuie să plătească jumătate din veniturile înregistrate lunar (cu condiția ca acestea să nu fie mai mari decât salariul mediu brut stabilit la nivel național). Astfel, dacă aveți, de exemplu, o pensie de 800 de lei/lună, plata pentru un sejur de 16 zile în stațiune va fi de 400 de lei (jumătate din pensia de 800 de lei). În cazul în care doriți să mergeți însoțit de partener, este bine să verificați înainte dacă e posibil să fiți repartizați în aceeași perioadă și cameră. Desigur că acesta, la rândul său, va plăti jumătate din pensia/salariul încasat, în cazul în care venitul nu depășește câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat pentru anul curent. În caz contrar, acesta este nevoit să plătească biletul integral.