Main menu

header

671 25 1de Cătălina Tăgârță şi Daniel Alexandrescu

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. Astfel, conform informațiilor făcute publice pe site-ul oficial al Casei de Pensii a Municipiului București (www.cpmb.ro), bărbații se pot pensiona la 65 de ani, în timp ce femeile, la 63 de ani, ambii cu un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Stagiul complet de cotizare, indiferent de sex, este de 35 de ani.

Pentru limită de vârstă e necesar stagiul complet de cotizare

Atingerea vârstei standard de pensionare, stagiului minim și a stagiului complet de cotizare se realizează prin creșterea acestora conform eșalonării prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr. 263/2010 (publicată în Monitorul Oficial nr. 852/20.12.2010). Conform acesteia, femeile vor ajunge să se pensioneze la 63 de ani în ianuarie 2030 (la nivelul lunii martie 2018, vârsta pentru femeile născute în iunie 1957 este 60 de ani și 9 luni, cu stagiu complet de 30 de ani și 9 luni și stagiu minim de 15 ani), în timp ce bărbații se pensionează deja la 65 de ani încă din martie 2015. Persoanele care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă, precum și cele care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale conform articolului 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 au dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare. Condiția de bază este însă să fi realizat stagiul complet de cotizare. Spre exemplu, pentru 35 de ani lucrați în condiții deosebite de muncă, bărbații au dreptul să iasă la pensie cu opt ani mai devreme (respectiv 65-8=57 de ani). Alte exemple concrete puteți afla din tabelul postat pe site-ul cpmb.ro sau direct de la Casa de Pensii de care aparțineți.

Reducerile pot fi cumulate

Reducerile vârstelor standard de pensionare, precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani. În plus, vârstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 52 de ani pentru bărbați, mai arată reprezentanții Casei de Pensii a Municipiului București pe site-ul oficial al instituției. În ceea ce privește cuantumul pensiei, acesta se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie. Valoarea punctului de pensie, conform OUG 2/2017, este de 1.000 de lei de la 1 iulie 2017.

Este posibil cu cinci ani înainte

O altă variantă prin care asiguratul poate părăsi mai devreme câmpul muncii este să opteze pentru pensia anticipată. Aceasta se cuvine, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin opt ani. Atenție însă! La stabilirea stagiului complet de cotizare, precum și la determinarea punctajului mediu anual nu se iau în considerare perioadele în care asiguratul: a beneficiat de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, absolvit cu diplomă; a satisfăcut stagiul militar, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; a obținut stagii de cotizare realizate în sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii. La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, cea anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate.

Penalizare de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare

Pe lângă cele două opțiuni deja prezentate, asigurații mai pot opta și pentru pensia anticipată parțială. Aceasta se cuvine, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani. La stabilirea stagiului de cotizare, precum și la determinarea punctajului mediu anual nu se iau în considerare perioadele în care asiguratul: a beneficiat de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, absolvit cu diplomă; a satisfăcut stagiul militar, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; a efectuat stagii de cotizare realizate în sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii. Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă.

Ce trebuie să conţină dosarul

În vederea pensionării pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială, aveți nevoie de următoarele documente:

 • cerere pentru înscrierea la pensie (disponibilă la ghișeul Casei Teritoriale de care aparțineți);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
 • procura specială pentru mandatar (original şi copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov, din noiembrie 1987, nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.