Main menu

header

de Laura Zmaranda

- Primii paşi spre o afacere de succes

Turismul reprezintă o resursă de exploatat foarte importantă, iar spre deosebire de alte state, România are şansa de a fi o ţară binecuvântată cu toate formele de relief, lucru ce o promovează în rândul celor mai frumoase destinaţii turistice. Începând cu perioada anilor ’90, potenţialul ei în acest domeniu a crescut şi mai mult prin apariţia agroturismului, o nişă de piaţă nouă pentru ţara noastră. Vă prezentăm câţiva dintre paşii pe care trebuie să îi urmaţi pentru a demara o afacere de succes, aşa cum este ea recomandată de cei aflaţi în domeniu.

Turiştii, cazaţi într-un ambient rural
Spre deosebire de locaţiile clasice în care se cazează turiştii atunci când pleacă în călătorii, pensiunile agroturistice trebuie să îndeplinească anumite condiţii de funcţionare. În primul rând, este esenţial ca turiştii să fie cazaţi într-un ambient specific mediului rural, cum sunt fermele, gospodăriile sau conacele.
În cazul pensiunilor agroturistice, proprietarii trebuie să-şi depăşească statutul de gazdă amabilă, pentru că dincolo de raţiunile economice ale afacerii lor există şi o datorie morală faţă de satul românesc. Aceştia au datoria de a le face cunoscut turiştilor farmecul vacanţelor la ţară şi de a le arăta părţile frumoase ale vieţii în mediul rural. În acest sens, serviciile agroturistice pe care le prestează se întrepătrund cu activitatea obişnuită a agricultorului şi a familiei sale.

Bucătăria tradiţională este esenţială
Este foarte important ca acela care urmează să deschidă o pensiune turistică să ştie să lege relaţii directe cu turistul şi să devină un fel de ghid al său în lumea satului. Cei care vor trece de porţile pensiunii sale trebuie să aibă parte de activităţi recreative, să li se prezinte modul de funcţionare a fermei sau chiar să participe, dacă doresc, la muncile întreprinse în acest sens.
Pensiunile agroturistice trebuie să fie altfel, să reprezinte un univers în care tradiţia se îmbină cu modernismul şi confortul.
Bucătăria tradiţională trebuie, de asemenea, să fie o regulă fără abatere. Potrivit cerinţelor de funcţionare, dar şi ţinând seama de complexitatea pensiunilor agroturistice, se pot servi la masă preparate obţinute în propria gospodărie. Este recomandat ca 40% din produsele folosite în bucătărie să provină din exploataţia aferentă pensiunii, iar restul, din regiunea în care aceasta se află.

SRL sau PFA
Dacă v-aţi hotărât să puneţi bazele unei astfel de afaceri, primul pas constă în înregistrarea ca persoană juridică, respectiv societate comercială (SRL) sau persoană fizică autorizată (PFA). O altă variantă ar fi înregistrarea ca asociaţie familială. O dată cu realizarea acestui pas veţi obţine avizele şi autorizaţiile legale (PSI, sanitar, sanitar-veterinar şi mediu).
Următoarea etapă presupune îndeplinirea condiţiilor necesare funcţionării într-o anumită clădire. În cazul în care deţineţi deja o locaţie pe care o veţi folosi în scopuri agroturistice nu trebuie decât să depuneţi documentaţia necesară obţinerii certificatului de clasificare.
Dacă nu aveţi un imobil, e bine să ştiţi că încă din momentul achiziţionării unei destinaţii turistice trebuie să obţineţi un aviz privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului. Acest act este eliberat de Direcţia Generală Autorizare şi Post-Privatizare din cadrul Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. După obţinerea acestui aviz treceţi la etapa obţinerii certificatului de clasificare. Pentru acesta, documentaţia trebuie depusă cu cel puţin 60 de zile înainte ca pensiunea să fie deschisă. Acesta va fi însoţit de fişa privind încadrarea nominală a camerelor şi de fişa privind structura spaţiilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor, prin care se stabilesc capacitatea şi structura unităţii.

Obligaţii pentru proprietari

În afara etapelor ce trebuie parcurse pentru a îndeplini toate criteriile pentru o bună funcţionare a unei pensiuni agroturistice, managerul acesteia trebuie să respecte anumite reguli. Acestea ţin de obligaţia prestării unor servicii conforme cu categoria unităţii pe care o administrează şi de a desfăşura această activitate numai în structuri de primire turistică clasificate. Pentru o mai bună calitate a serviciilor oferite, acestea vor funcţiona numai cu personal clasificat. O altă regulă de la care nu trebuie să se abată are legătură cu exploatarea patrimoniului turistic, ce se face doar în condiţiile în care se ţine cont de protecţia şi de conservarea acestuia şi a mediului înconjurător.

- Este obligatoriu ca persoana care se ocupă de managerierea unei pensiuni agroturistice să deţină brevet de turism. Acesta se poate acorda ca urmare a frecventării unei facultăţi acreditate, la specializarea turism sau agroturism.