Main menu

header

22-06-1de Cătălina Tăgârţă

Conflictele cu vecinii sunt omniprezente în comunităţi. Din fericire, dacă sunteţi la curent cu prevederile legii, puteţi rezolva problemele ce apar. Cosmin Ionuţ Oprea (foto), avocat definitiv la „Cabinetul de Avocatură Oprea Cosmin Ionuţ” din Capitală, vă vine în ajutor.

„Nimeni nu poate invoca faptul că nu cunoaşte legislaţia ţării”
Indiferent că locuiţi la bloc sau la casă, e indicat să cunoaşteţi intervalul orar în care trebuie respectată liniştea. „Potrivit Legii 61/1991 este interzisă tulburarea liniştii locatarilor între orele 22:00-8:00 şi 13:00-14:00”, ne-a spus avocatul Cosmin Oprea, potrivit căruia faptele descrise mai sus reprezintă contravenţie. „În primă fază, dacă sunteţi deranjaţi de vecinii gălăgioşi, e indicat să încercaţi rezolvarea problemei pe cale amiabilă. Dacă nu reuşiţi să vă înţelegeţi, a doua variantă ar fi să sunaţi la Poliţie”, a adăugat avocatul. În ceea ce priveşte iubitorii de animale, aceştia sunt responsabili pentru zgomotele produse de animalele lor în orele de linişte.

„Puteţi da în judecată pe cel care v-a inundat”
Dacă locuiţi la bloc, s-a terminat cu inundaţiile provocate de vecinul de deasupra. „Potrivit articolului 1357 din Codul Civil intrat în vigoare la 01.10.2011, «cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare». Iată, aşadar, cum trebuie să procedaţi în cazul în care vecinul de deasupra vă inundă des: notificaţi-l mai întâi printr-o scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, că în situaţia în care vă mai inundă este răspunzător de prejudiciul produs, iar data următoare îl veţi da în judecată. Dacă inundaţia provine din ţevile comune ale blocului, atunci e necesar să notificaţi direct Asociaţia de Proprietari″, potrivit avocatului Cosmin Oprea.

Uscătoria, un motiv de conflict în bloc
Uscătoria este un alt motiv de ceartă la bloc. De aceea, pentru a rezolva orice neînţelegere e necesar să verificaţi cartea tehnică a construcţiei, pentru a afla dacă încăperea este proprietate comună pe cote-părţi, dar discutaţi şi cu reprezentanţii Asociaţiei de Proprietari, întrucât e posibil ca, printr-o hotărâre a Adunării Generale, acel spaţiu să fi fost atribuit anumitor persoane. „În unele blocuri, încăperea respectivă e destinată Asociaţiei de Proprietari, iar în altele este «închiriată» anumitor locatari, iar sumele obţinute de pe urma ei sunt folosite la întreţinerea părţilor comune ale imobilului″, a mai spus avocatul. Pentru a evita altercaţiile, şi statutul grădinii blocului trebuie verificat în cartea de imobil.

Construcţiile şi plantaţiile se fac la 60 de centimetri de hotar
Nici la curte, lucrurile nu sunt prea roz. „Potrivit articolului 1375 din Codul Civil, proprietarul unui animal sau cel care se serveşte de el răspunde de prejudiciul cauzat de acesta dacă pisica, găina sau câinele, spre exemplu, au scăpat de sub paza sa. În această situaţie, dacă sunteţi păgubiţi, veţi proceda la fel ca în cazul inundaţiilor. Se face mai întâi o notificare cu confirmare de primire, după care vă adresaţi instanţei”, a explicat avocatul.
În ceea ce priveşte construcţiile sau plantaţiile, acestea se pot face la minimum 60 de centimetri de linia de hotar, în situaţia în care nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism. „Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor, exprimat printr-o declaraţie la notar. În situaţia în care nu se respectă distanţa şi nu se ajunge la un acord, proprietarul vecin e îndreptăţit să ceară scoaterea arborilor ori tăierea lor la înălţimea cuvenită, dar pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sunt ridicate. Mai mult, proprietarul peste al cărui teren se întind ramurile are dreptul să le taie, precum şi să păstreze fructele căzute natural pe terenul său″, a mai spus Cosmin Oprea.

Există o limită şi pentru fereastră
Dacă vă construiţi o casă, distanţa minimă între fereastră şi hotarul cu vecinul trebuie să fie de doi metri în cazul în care geamul e construit paralel cu hotarul şi de un metru dacă e perpendicular pe el. „În cazul în care casa vecinului este deja construită şi sunteţi deranjaţi de abaterile de la aceste reguli sesizaţi Biroul Disciplina în Construcţii din cadrul Primăriei de care aparţineţi”, ne-a mai spus avocatul, pe care-l puteţi consulta cu privire la problemele pe care le aveţi cu vecinii la adresa de e-mail: cab.av.opreacosmin@gmail.

Reclamaţi neregulile la Federaţia Asociaţiilor de Proprietari

Dacă vecinii de la bloc nu vor să contribuie la plata cheltuielilor comune, cel mai bine ar fi să le explicaţi că sunt obligaţi să facă asta prin lege, potrivit articolului 32, alineatul 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii 230/207 din 2007. În caz contrar, puteţi face o reclamaţie la Federaţia Asociaţiilor de Proprietari (www.fapr.ro).

- Potrivit legii, oricare dintre vecini îi poate obliga pe proprietarii terenurilor alăturate să contribuie la construirea unei despărţituri comune, gardul urmând a fi comun.