Main menu

header

de Laura Zmaranda

Odată cu trecerea timpului, vânătoarea s-a transformat dintr-o necesitate care asigura supravieţuirea într-o pasiune, rezervată mai ales celor de viţă nobilă. Astăzi, această îndeletnicire şi-a schimbat valorile de altădată, principalul ei rol fiind menţinerea echilibrului agro-silvic-cinegetic. Cei care vor să devină vânători trebuie să fie conştienţi de responsabilitatea pe care şi-o asumă şi să privească vânatul ca pe un lucru preţios. Vă prezentăm în continuare modalitatea prin care puteţi intra în elita selectă a vânătorilor din România, dar şi speciile de vânat şi perioada de vânătoare.

Îndeletnicirea aduce echilibru
Potrivit directorului Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, Neculai Şelaru, de peste o jumătate de secol, vânătoarea în ţara noastră a devenit o activitate raţională, prin care vânătorii asigură echilibrul dintre speciile de vânat prădător şi cele de vânat plantivor. Această concepţie s-a impus întrucât echilibrul actual din natură nu mai este un echilibru natural în adevăratul sens al cuvântului, ci un echilibru menţinut într-o stare de relativă stabilitate prin intervenţia înţeleaptă, motivată ecologic şi economic, a vânătorului.
România se evidenţiază printr-o bogăţie faunistică semnificativă, mai ales prin faptul că în ţara noastră se regăsesc specii care au dispărut din multe alte state ale Europei. Din aceste considerente, pe harta mondială a fondurilor cinegetice, România este un reper important.

Se anulează în cazul săvârşirii unei fapte sancţionate
Pentru a putea dobândi permisul de vânătoare este necesar ca solicitantul să aibă vârsta minimă de 18 ani, să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti ce gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, să fi luat parte la cel puţin o instruire practică într-un poligon de tir şi să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent, susţinut în faţa unei comisii mixte, constituită din reprezentanţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi ai asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege. De asemenea, persoana interesată trebuie ca în ultimii trei ani să nu fi săvârşit fapte care să fie considerate infracţiuni.
Cei care vor deveni vânători trebuie să ştie că permisul de vânătoare se anulează dacă posesorul lui a săvârşit o faptă sancţionată.

Speciile de vânat şi perioada de vânătoare

Bizonul 1 septembrie - 15 decembrie
Capra neagră exemplar de trofeu 15 octombrie - 15 decembrie
Capra neagră exemplar de selecţie 1 septembrie - 15 decembrie
Căpriorul femelă 1 septembrie - 15 februarie
Cerbul comun mascul trofeu 10 septembrie - 15 noiembrie
Cerbul comun mascul selecţie 1 septembrie - 15 noiembrie
Cerbul comun femelă şi viţel 1 septembrie - 15 februarie
Cerbul lopătar mascul de trofeu 10 octombrie - 1 decembrie
Cerbul lopătar mascul de selecţie 1 septembrie - 15 decembrie
Cerbul lopătar femelă şi viţel 1 septembrie - 15 februarie
Câinele enot 15 septembrie - 31 martie
Dihorul comun 15 septembrie - 31 martie
Hermelina 15 septembrie - 31 martie
Iepurele de câmp 1 noiembrie - 31 ianuarie
Iepurele de vizuină 1 noiembrie - 31 ianuarie
Jderul 15 septembrie - 31 martie
Marmota 15 septembrie - 31 octombrie
Mistreţul 1 august - 15 februarie
Muflonul 15 septembrie - 15 decembrie
Nevăstuica 15 septembrie - 31 martie
Şacalul 15 mai - 31 martie
Viezurele 1 august - 31 martie
Vulpea tot anul

Speciile de păsări şi perioada de vânătoare

Becatina comună 1 septembrie - 28 februarie
Becatina mică 1 septembrie - 28 februarie
Cioara griva 1 iunie - 31 martie
Cioara griva sudică 1 iunie - 31 martie
Cioara de semănătură 1 iunie - 31 martie
Cioara neagră 1 iunie - 31 martie
Graurul dobrogean 1 septembrie - 28 februarie
Guguştiucul 15 august - 28 februarie
Ierunca 15 septembrie - 15 decembrie
Lişiţa 1 septembrie - 28 februarie
Porumbelul gulerat 15 august - 28 februarie
Porumbelul de scorbură 15 august - 28 februarie
Potârnichea 15 septembrie - 31 decembrie
Prepeliţa 15 august - 31 decembrie
Raţa mare 1 septembrie - 28 februarie
Raţa mică 1 septembrie - 28 februarie
Raţa fluierătoare 1 septembrie - 28 februarie
Raţa cu cap castaniu 1 septembrie - 28 februarie
Raţa moţată 1 septembrie - 28 februarie
Raţa pestriţă 1 septembrie - 28 februarie
Raţa sunătoare 1 septembrie - 28 februarie
Raţa lingurar 1 septembrie - 28 februarie
Raţa suliţar 1 septembrie - 28 februarie
Raţa cârâitoare 1 septembrie - 28 februarie
Raţa cu cap negru 1 septembrie - 28 februarie
Sitarul de pădure 1 septembrie - 28 februarie
Stăncuţa 15 iulie - 15 martie
Sturzul de vâsc 1 septembrie - 28 februarie
Sturzul cântător 1 septembrie - 28 februarie
Sturzul viilor 1 septembrie - 28 februarie
Turturica 15 august - 28 februarie
Ciocârlia 1 septembrie - 28 februarie
Sturz de vie 1 septembrie - 28 februarie
Sturz de pădure 1 septembrie - 28 februarie

- Vânătorul trebuie să respecte convenţiile prin care este interzisă vânătoarea anumitor specii, dar şi perioadele, metodele şi mijloacele de vânătoare autorizate, precum şi limitele teritoriului de vânătoare.