Main menu

header

26-06-1de Cătălina Tăgârţă

Indiferent de sursele lor de venit, fie că-i vorba despre un contract individual de muncă, un contract pe drepturi de autor sau PFA (persoană fizică autorizată), toţi românii sunt obligaţi să plătească asigurarea socială de sănătate, cunoscută şi sub numele de CASS. Aceasta reprezintă 5,5% din venitul realizat şi acoperă mare parte din serviciile medicale de stat.

Beneficiaţi de servicii profilactice şi curative
Persoanele asigurate beneficiază de servicii de medicină primară, acordate de medicul de familie, dar şi de asistenţă medicală de specialitate în ambulatorii clinice, servicii medicale spitaliceşti, paraclinice (analize medicale de laborator), servicii de medicină dentară, medicamente compensate sau dispozitive medicale precum orteze şi proteze. Asiguratul are obligaţia să se înscrie pe lista de pacienţi a unui medic de familie, în baza căreia va beneficia de pachetul de bază care cuprinde servicii medicale profilactice şi curative, de medicamente, dar şi de trimiteri pentru consultaţii către medicii specialişti, pentru efectuarea unor investigaţii paraclinice sau internarea în spital. Persoanele asigurate facultativ beneficiază de servicii medicale pentru situaţii de urgenţă, de supraveghere a gravidei şi imunizări conform programului naţional. „Asigurarea socială de sănătate este facultativă pentru membrii misiunilor diplomatice acreditate în România, cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară fără a solicita viză de lungă şedere şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se află temporar în ţară”, a explicat Cristina Călinoiu, reprezentanta Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB).

Investigaţiile paraclinice în ambulatoriu, incluse în pachetul de bază
La recomandarea medicului de familie şi a medicului de specialitate, asiguraţii au dreptul la investigaţii paraclinice în ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, servicii de imagistică, EKG, tomografii, RMN şi altele). Serviciile spitaliceşti cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratament medical şi/sau tratament chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă. „Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt: monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii, urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a sugarului şi a copilului, controale periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinţe majore, servicii medicale din cadrul programului naţional de imunizări (n.r. - vaccinurile) şi servicii privind planificarea familială”, a explicat reprezentanta CASMB. De asemenea, se decontează şi serviciile medicale acordate în cadrul unităţilor medico-sociale.

Dispozitivele destinate recuperării auzului sunt gratuite
Asiguraţii beneficiază de servicii medicale preventive şi de tratamente de medicină dentară incluse în pachetul de bază, însă acestea sunt decontate de casele teritoriale în cote de 40%, 60% şi 100%, în funcţie de tipul problemei, ceilalţi bani fiind suportaţi de asigurat. Lucrurile stau cu totul altfel când vine vorba despre copii. Serviciile de pedodontie şi ortodontie, precum şi cele preventive şi tratamentele stomatologice sunt decontate 100% dacă aceştia au până în 18 ani. În plus, minorii pot merge la stomatolog în scop profilactic de trei ori pe an, iar tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani, de două ori pe an, asta dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi nu realizează venituri din muncă. Potrivit legii, serviciile de medicină dentară de maximă urgenţă (pansamentul calmant, tratamentul abcesului parodontal, imobilizarea de urgenţă a fracturilor maxilare) se acordă oricărei persoane, indiferent dacă are sau nu calitatea de asigurat, fără coplată din partea acesteia. „În ceea ce priveşte dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice - pentru corectarea auzului, protezarea membrelor, cristalin sau aparatele pentru oxigenoterapie, acestea pot fi obţinute în baza deciziilor aprobate de Casa de Asigurări”, ne-a mai spus Cristina Călinoiu.

Implantul dentar, suportat din buzunarul propriu
Iată ce trebuie să plătească asiguraţii: serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente sportive şi de muncă, serviciile medicale de înaltă performanţă (altele în afară de RMN, CT, angiografii), unele servicii de asistenţă stomatologică (de exemplu, implanturile dentare), serviciile hoteliere cu grad înalt de confort, corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, unele medicamente, eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţi, dar şi fertilizarea in vitro şi majoritatea transplanturilor de organe şi ţesuturi, cu excepţia cazurilor prevăzute în Programul Naţional, aprobat de Agenţia Naţională de Transplant şi CNAS. De asemenea, nu este suportată de stat contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului (baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere), unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie sau serviciile acordate în cadrul clinicilor de boli profesionale şi cabinetelor de medicină a muncii.

Minorii primesc medicamente 100% compensate

26-06-2În afară de medicamentele prescrise femeilor gravide şi lăuzelor, precum şi minorilor şi tinerilor cu vârste între 18 şi 26 de ani care sunt elevi, ucenici sau studenţi şi nu realizează venituri din muncă, mai sunt şi alte categorii de persoane care primesc medicamente compensate integral. „Aceste categorii de persoane primesc medicamente compensate 100% la preţul de referinţă, adică beneficiază în mod gratuit de medicamentul cel mai ieftin dintr-o gamă de medicamente care conţin aceeaşi substanţă activă”, ne-a spus Cristina Călinoiu (medalion), reprezentanta CASMB. E vorba despre: persoanele persecutate din motive politice, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, persoanele persecutate de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, veteranii de război, invalizii şi văduvele de război, persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989. Atenţie, însă! Persoanele menţionate beneficiază de aceste drepturi doar dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi.

- Asistenţa medicală de recuperare se acordă pentru o perioadă limitată şi după un ritm stabilit de medicul curant.