Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

Mai aveţi puţin şi ajungeţi la vârsta de pensionare? Atunci ar fi bine să ştiţi câţi ani trebuie să fi cotizat la stat pentru a primi „renta” lunară şi în care categorii de pensii vă puteţi încadra. În acest număr vom aborda pensia la limită de vârstă. Reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii şi alte Asigurări de Sănătate (CNPAS) ne-au explicat mai multe despre acestea.

Vârstele standard sunt de 63 de ani pentru femei şi de 65 pentru bărbaţi
În primul rând, e vorba despre pensia pentru limită de vârstă, ce se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. În ceea ce priveşte vârsta standard de pensionare, potrivit prevederilor articolului 53 din Legea nr. 236/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aceasta este de 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi. „Atingerea acestor vârste se va realiza printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa numărul 5 la lege. Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 - ianuarie 2015, vârsta de pensionare a femeilor va creşte de la 59 de ani la 60 de ani, iar a bărbaţilor, de la 64 de ani la 65 de ani. La finele acestei perioade se continuă creşterea graduală a vârstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 63 de ani, în 2030”, ne-au spus reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii.

Stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani
Potrivit noii legi, este reglementată şi creşterea stagiului minim de cotizare la 15 ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. „Atingerea stagiului minim se va realiza tot prin creştere graduală, conform eşalonării prevăzute la anexa numărul 5. Asta înseamnă că până în ianuarie 2015 stagiul minim de cotizare va creşte de la 13 ani la 15 ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. În ceea ce priveşte stagiul complet de cotizare, acesta va ajunge la 35 de ani. Până în 2015 va creşte de la 28 de ani la 30 de ani pentru femei şi de la 33 de ani la 35 de ani pentru bărbaţi, urmând ca până în anul 2030 să se efectueze creşterea graduală şi la femei, până la 35 de ani″, au mai spus reprezentanţii CNPAS.
Ca să vă formaţi o idee, conform graficului, în perioada septembrie-noiembrie 2011 oamenii s-au pensionat dacă au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: pentru femei - vârsta standard de 59 de ani şi două luni, stagiul minim de cotizare 13 ani şi patru luni şi stagiul complet de cotizare 28 de ani şi patru luni. Pentru bărbaţi, vârsta standard este de 64 de ani şi două luni, stagiul minim de cotizare 13 ani şi patru luni şi stagiul complet de cotizare 33 de ani şi patru luni.
În ceea ce priveşte continuarea activităţii după îndeplinirea vârstei de pensionare, acest lucru e posibil doar cu acordul angajatorului, însă nu şi în cazul celorlalte tipuri de pensionări.

Avantaje pentru cei care lucrează în condiţii deosebite
Puţină lume ştie că munca în condiţii deosebite, cum ar fi munca în mediul toxic, activităţile desfăşurate în domeniul apărării naţionale, în unităţile miniere, orele de lucru efectuate noaptea şi multe altele vă pot aduce beneficii, în sensul că vă puteţi pensiona mai devreme. „Reducerea vârstei de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat activităţi în condiţii deosebite şi/sau speciale de muncă, respectiv grupa I şi a II-a de muncă, se regăseşte în cuprinsul reglementărilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice″, au mai spus reprezentaţii Casei Naţionale de Pensii.

Acte necesare

Pentru pensionarea la limită de vârstă aveţi nevoie de:
- cerere-tip pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârstă;
- acte care dovedesc vechimea în muncă: carnetul de muncă (original şi copie); adeverinţă privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii; adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original); adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale / deosebite (original);
- actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI şi certificat de naştere (original şi copie);
- livretul militar (original şi copie);
- diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
- dovada încetării calităţii de asigurat, în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţial pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
- dovada echivalării de statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
- procură specială pentru mandatar (original şi copie);
- acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat şi/sau al legii recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste acte sunt valabile şi pentru pensionarea anticipată sau anticipată parţial.

De reţinut! Cererea, împreună cu actele doveditoare, se depune de solicitant la Casa de Pensii de care aparţine în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor.