Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

Mai aveţi puţin şi ajungeţi la vârsta de pensionare? Atunci ar fi bine să ştiţi câţi ani trebuie să fi cotizat la stat pentru a primi „renta” lunară şi în care categorii de pensii vă puteţi încadra. În acest număr vom aborda pensia anticipată şi anticipată parţial. Reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii şi alte Asigurări de Sănătate (CNPAS) ne-au explicat mai multe despre acestea.

Anticipată
Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin opt ani pot solicita pensia anticipată cu cel mult cinci ani înaintea vârstelor standard de pensionare.
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţial nu se iau în vedere unele dintre perioadele asimilate. Mai exact, e vorba despre perioada în care solicitantul a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, despre timpul în care a satisfăcut serviciul militar şi despre perioada în care a fost elevul unei şcoli militare sau al unei şcoli de agenţi de poliţie şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.
Aşadar, valoarea acestui tip de pensie va fi mai mică, însă la împlinirea vârstei standard de pensionare ea se va recalcula prin adăugarea perioadelor mai sus menţionate.

Anticipată parţial
Dacă asiguraţii au realizat stagiul complet de cotizare şi l-au depăşit cu până la opt ani, atunci pot solicita pensia anticipată parţial, cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult cinci ani. La fel ca la pensia anticipată, nici aici nu se iau în calcul stagiul militar, durata studiilor sau perioada în care aţi primit pensie de invaliditate, însă în această situaţie vi se va aplica o penalizare. „Cuantumul pensiei anticipate parţial se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă cu penalizare de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare până la împlinirea vârstei standard de pensionare″, au declarat reprezentanţii CNPAS. În plus, în momentul în care persoana în cauză împlineşte vârsta pentru trecerea la pensie pentru limită de vârstă, suma i se va recalcula, din oficiu, adăugându-i-se şi perioadele asimilate, eventualele stagii de cotizare efectuate în perioada de anticipare şi eliminarea penalizării. „Persoanele care beneficiază de pensie anticipată sau pensie anticipată parţial nu au dreptul să cumuleze pensia de asigurări cu venituri realizate dintr-o activitate profesională, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni. Pentru a redobândi calitatea de asigurat trebuie să solicite suspendarea plăţii pensiei″, au mai spus reprezentanţii CNPAS.

Cererea se depune în momentul îndeplinirii condiţiilor
Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte împlinirea condiţiilor prevăzute de lege, se depune la casa teritorială de pensii de care aparţine solicitantul, începând cu data îndeplinirii condiţiilor necesare. Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, dosarul va fi depus la casa de pensii competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă.
În numărul următor vă vom oferi informaţii despre pensiile de urmaş şi de invaliditate.

Primiţi banii de la data încetării calităţii de asigurat

Pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepţia pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţial, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

- Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.