Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

În condiţiile în care criza financiară nu a luat încă sfârşit, mulţi angajaţi sunt încă ameninţaţi cu şomajul. Aflaţi din rândurile de mai jos în ce condiţii puteţi beneficia de acest ajutor dat de stat şi care este cuantumul venitului lunar.

Cine are dreptul la acest ajutor
Potrivit legii, au dreptul la indemnizaţie de şomaj persoanele aflate într-una dintre următoarele situaţii: le-a încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor; le-a încetat mandatul pentru care au fost numite sau alese, iar încadrarea la fostul loc de muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului; în situaţia în care a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile lor; sau când raportul de muncă în calitate de membru cooperator a încetat, tot din motive neimputabile viitorului şomer. Iată cui se mai poate acorda şomaj: persoanelor care au un contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri (sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare); celor care au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă; persoanelor cărora le-a încetat raporturile de muncă, din motive neimputabile lor, în timpul cât contractul de muncă a fost suspendat. Mai primesc indemnizaţie de şomaj şi: cei în cazul cărora reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la fostul loc de muncă, întrucât firma şi-a încetat definitiv activitatea; persoanele cărora le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv pe baza convenţiei civile; absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale sau sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Condiţii de eligibilitate
Şomerii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a primi indemnizaţia de la stat: un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii; să nu realizeze venituri sau acestea să fie mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, să nu îndeplinească toate condiţiile de pensionare şi să fie înregistraţi la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă de care aparţin.

Cuantumul venitului
Indemnizaţia de şomaj reprezintă 75% din salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare la data stabilirii acesteia, la care se adaugă unele procente în funcţie de vechimea în muncă. Aceste procente se calculează prin aplicarea asupra mediei salariului brut de bază lunar pe ultimele 12 luni a unei cote procentuale diferenţiate. Mai exact, se acordă 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin trei ani, 5% pentru cinci ani, 7% pentru zece ani şi 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Perioada, în funcţie de anii de cotizaţie
Şi perioada pe care se acordă ajutorul de şomaj diferă în funcţie de vechimea în muncă. Mai exact, vor beneficia de indemnizaţie timp de şase luni persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an, timp de nouă luni cele cu un stagiu de cotizare de cel puţin cinci ani şi 12 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

În ce constau obligaţiile
Şomerii nu au doar drepturi, ci şi obligaţii. Ei trebuie să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitaţi, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde sunt înregistraţi, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă. Trebuie să comunice în termen de trei zile Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă la care sunt înregistraţi orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor, să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţie şi să caute activ un loc de muncă.

Persoanele care nu beneficiază

Iată cine nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj: persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, situat la o distanţă de cel mult 50 de kilometri de localitatea de domiciliu; cele care refuză participarea la programele oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă; absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învăţământ sau persoanele care au încetat raporturile de muncă prin acordul părţilor sau prin demisie.

• Citiţi în numărul următor despre ce trebuie să conţină dosarul pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj şi în ce condiţii se suspendă plata.