Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

Pensionarii, salariaţii care cotizează la sistemul public de pensii de mai mult de 12 luni şi beneficiarii unor legi speciale (pensionari de invaliditate, persoane persecutate politic, veteranii de război, văduvele de război, persoane care au avut accidente de muncă şi alţii) pot beneficia de tratament la băi. Pentru a se bucura de preţuri accesibile, reduse sau chiar de gratuitate, biletele de tratament într-o staţiune balneară pot fi procurate prin Casele Teritoriale de Pensii.

Gratis sau cu 50% din pensie ori bilet
Cea care stabileşte criteriile de acordare şi sumele este Casa Naţională de Pensii. În timp ce beneficiarii legilor speciale au gratuitate, pensionarii şi asiguraţii cu probleme de sănătate pot obţine un loc cu plata parţială sau integrală, în funcţie de punctajul obţinut. Acesta diferă în funcţie de boală, de venituri şi dacă asiguraţii au mai beneficiat de program în anii anteriori.
Ţinând cont de afecţiunea pe care o au, oamenii aleg câteva staţiuni care li se potrivesc şi pregătesc documentele necesare înscrierii în program. Apoi, în funcţie de locurile disponibile şi de punctajul strâns sunt direcţionaţi într-una dintre locaţii, gratuit sau cu suportarea unei părţi din contribuţie. Conform Ordinului Casei Naţionale de Pensii pentru anul 2012, tarifele nu pot fi mai mari de 1.482 de lei pentru unităţile clasificate la două stele, respectiv 1.536 lei pentru unităţile clasificate la 3-4 stele. Pentru pensionari, contribuţia reprezintă 50% din cuantumul pensiei, iar pentru salariaţi este de 50% din preţul biletului pentru cei cu salariu brut mai mic decât salariul mediu şi preţul integral al biletului pentru cei care au salariul brut mai mare decât salariul mediu.

80% locuri pentru pensionari
Aşadar, potrivit ordinului oficial publicat pe site-ul CNPAS pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii şi beneficiar al prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii. Printre criteriile de selecţie pentru bilete gratuite sau cu suportarea unei contribuţii se mai numără: dovedirea existenţei unei afecţiuni medicale care necesită tratament, iar din numărul total de bilete sunt cel puţin 80% pentru pensionari şi până la 20% pentru asiguraţi. De asemenea, e bine de ştiut că în sezon, adică în perioada 15 mai - 30 august, e mai aglomerat decât în restul anului. În plus, biletele de tratament se acordă individual, iar refuzul din cauza locaţiei pentru care aţi primit acordul, de exemplu, conduce la pierderea dreptului la alt bilet în decursul anului respectiv.

Care sunt criteriile de selecţie
Criteriile specifice pentru acordarea unui loc contra unei părţi din suma alocată pentru pensionari sunt: dacă a mai beneficiat sau nu de un bilet în ultimii doi ani, în funcţie de categoria de pensie la care e încadrat şi de cuantumul acesteia.
Iată şi criteriile după care se stabileşte situaţia asiguraţilor: dacă au beneficiat de bilet în ultimii doi ani şi în funcţie de nivelul câştigului brut realizat, prevăzut de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv al venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale. În plus, în cazul persoanelor cu handicap se ţine cont, pe lângă venituri, de gradul în care sunt încadrate, iar în cazul celor cu drepturi speciale se cumulează pensia cu indemnizaţia şi prestaţia de care beneficiază.

Acte necesare
În ceea ce priveşte documentele necesare, persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale au nevoie de următoarele acte. Pensionarii sistemului public de pensii: cerere tip de acordare a biletului, copie de pe actul de identitate, talonul de plată al pensiei, bilet de trimitere de la medic (formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare). Asiguraţii sistemului public de pensii: pe lângă cererea tip de mai sus şi copia de pe actul de identitate au nevoie de adeverinţă eliberată de angajator privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale/cuponul-mandat poştal sau talonul cont curent pentru indemnizaţia de şomaj, adeverinţă privind calitatea de asigurat şi bilet de trimitere de la medic. Apoi, în funcţie de categoria la care se încadrează (personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav, şi aşa mai departe), mai pot fi necesare şi alte documente. Listele cu acte pot fi consultate în Ordinul publicat pe site-ul cnpas.org sau direct la Casele Teritoriale de Pensii.

Staţiunile, împărţite pe domenii

Staţiunile incluse în program sunt grupate în funcţie de specificul tratamentului. Iată câteva exemple:
- pentru boli reumatismale - Geoagiu, Moneasa, Techirghiol, Băile Felix, Herculane;
- pentru boli ginecologice - Amara, Eforie Nord, Sovata;
- pentru boli respiratorii: Govora, Slănic Prahova, Slănic Moldova
- pentru boli digestive - Olăneşti, Sângeorz;
- pentru boli cardiovasculare - Tuşnad, Buziaş, Vatra Dornei.

• Un sejur durează 18 zile, în timp ce tratamentul balnear se face doar 14 zile.
• Unui beneficiar i se poate elibera un singur bilet de tratament pe an.