Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

- Sistemul de învăţământ bazat pe învăţarea unei meserii este din nou la modă

Programul „Alege-ţi drumul!”, demarat de Ministerul Educaţiei, reprezintă un nou început pentru învăţământul profesional în România, o rută de educaţie şi pregătire practică, ce vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă schimbare. El se adresează tuturor elevilor clasei a IX-a înscrişi în învăţământul liceal care doresc să beneficieze de oportunităţile oferite de o profesionalizare accelerată, prin trecerea la un program specializat.

Bursă lunară de studiu de 200 de lei
Elevii care urmează învăţământul profesional prin programul „Alege-ţi drumul!” pot dobândi o calificare profesională care să le permită să obţină mai rapid un loc de muncă şi să aibă salariu mai devreme decât colegii lor, care optează pentru Bacalaureat. De asemenea, aceşti elevi vor beneficia, prin intermediul unui program naţional de susţinere a învăţământului profesional, de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 de lei, iar pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, vor putea continua să lucreze pe o perioadă determinată (cu respectarea condiţiilor legale). Mai mult, acolo unde condiţiile permit acest lucru, angajatorii îi vor susţine pe cei mai buni dintre elevi prin burse suplimentare de practică, iar după finalizarea programului pot, în acelaşi timp, să lucreze şi să îşi continue studiile în cadrul liceului.

Promovarea clasei a IX-a, condiţie de bază
În program pot intra elevii care sunt înscrişi în clasa a IX-a a liceului, indiferent de filieră, profil sau domeniu de pregătire. Pot accede, de asemenea, elevii care au promovat cel puţin clasa a IX-a de liceu, dar care şi-au abandonat ulterior studiile, precum şi elevi din seriile anterioare care au finalizat şcoala de arte şi meserii. Iată care sunt paşii pe care trebuie să îi urmeze persoanele interesate: să opteze pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească şi pentru şcoala unde doresc să se pregătească (aceste informaţii pot fi găsite şi alese pe site-ul www.alegetidrumul.edu.ro), apoi trebuie să depună documentele necesare pentru înscrierea în program la secretariatul şcolii pentru care a optat, după care participă la procesul de selecţie, în situaţia în care acest lucru este necesar, şi ulterior va fi anunţat de şcoala pentru care a optat dacă se organizează selecţie pentru calificarea respectivă şi când este planificată aceasta.

Practică 75% şi teorie 25%
Şcoala profesională are o durată de doi ani. În primul an de organizare, pregătirea teoretică reprezintă 40% în ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 60%, iar în al doilea an de învăţământ profesional importanţa pregătirii teoretice va scădea până la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de 75%. Prin intermediul învăţământului profesional, elevii vor fi pregătiţi pentru o nouă atitudine faţă de muncă, vor dobândi respect pentru lucrul bine făcut şi profesionalism. La sfârşitul programului vor dobândi un certificat de calificare profesională cu care se pot angaja imediat după terminarea studiilor, în România şi în Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului dobândesc şi un certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care le va permite să continue studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a), în vederea obţinerii diplomei de Bacalaureat.

Înscrieri, până la 25 iunie

Elevii care vor să se înscrie la şcoala profesională, dar n-au ştiut de program până acum sau n-au reuşit să se înscrie în perioada 7-31 mai 2012, mai au o şansă. În perioada 11-25 iunie 2012 se desfăşoară înscrieri pentru calificările profesionale şi la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei I. De asemenea, e un moment bun pentru cei care vor să îşi revizuiască opţiunea pentru calificarea şi/sau pentru şcoala pentru care au optat. Şi în perioada 27-31 august 2012 va avea loc a treia etapă de înscrieri, la care elevii pot opta, de asemenea, pentru calificările profesionale şi şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei a II-a.

Ce acte trebuie să conţină dosarul

Dosarul de înscriere conţine următoarele documente: cerere-tip de înscriere (poate fi solicitată la secretariatul şcolii unde doresc să se înscrie sau descărcată de pe site); copie de pe certificatul de naştere sau de pe cartea de identitate şi documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau, după caz, certificat de absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii).

• Mai multe detalii despre înscrierea la şcoala profesională, meseriile din care se poate alege, instituţiile de învăţământ sau descărcarea formularelor necesare găsiţi pe site-ul oficial: www.alegetidrumul.edu.ro.