Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) este o asigurare prin care şoferii prejudiciaţi în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale şi/sau decesul ori vătămările corporale suferite. Atenţie însă! Persoana vinovată de producerea accidentului nu poate beneficia de despăgubiri pentru vehiculul său în baza propriei poliţe de asigurare RCA. În timp ce RCA este obligatorie, daunele produse propriului vehicul pot fi despăgubite în baza unei poliţe de asigurare facultativă de avarii şi furt tip CASCO.

Luaţi copia asigurării
Şoferii trebuie să conducă prudent, pentru a evita accidentele. Şi totuşi, dacă imprevizibilul se întâmplă, e bine să cunoască procedura folosirii RCA. „Asigurarea RCA este reglementată de Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordinul CSA nr. 5/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule - Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 344 din 25/05/2010. Legislaţia din România referitoare la asigurarea RCA este conformă cu Directivele europene care reglementează această asigurare”, a declarat avocatul Marius Coltuc. Potrivit acestuia, „dacă aţi fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul, trebuie să luaţi copia asigurării RCA de la cel care v-a accidentat şi să vă adresaţi asiguratorului acestuia, cu procesul-verbal de constatare de la Poliţie sau, după caz, cu exemplarul formularului «Constatare amiabilă»”, a mai spus avocatul.

Mergeţi la orice service doriţi
Formularul „Constatare amiabilă de accident” se completează de cei doi conducători auto numai atunci când există un acord comun de voinţă. La completarea acestui formular se impune mare atenţie la înregistrarea corectă a tuturor rubricilor din conţinut. „Pentru deschiderea dosarului de daună vă puteţi adresa oricărei unităţi teritoriale a asiguratorului respectiv, indiferent de unitatea care a emis poliţa. Trebuie reamintit faptul că partea păgubită are dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile produse vehiculului şi înainte de efectuarea reparaţiei acestuia. Asiguratorul RCA are obligaţia de a stabili cuantumul despăgubirii la valoarea preţurilor practicate de unităţile de specialitate sau prevăzute în cataloagele de specialitate, astfel încât despăgubirea primită să-i permită păgubitului efectuarea reparaţiilor. De asemenea, păgubiţii au posibilitatea de a efectua reparaţia la orice unitate reparatoare doresc, indiferent dacă aceasta se află sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are încheiate convenţii de colaborare”, a mai spus reprezentantul Casei de Avocatură Coltuc.

Efectuarea plăţii, în maximum zece zile
Asiguratorul RCA are obligaţia de a efectua plata dosarelor de daună în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării acesteia. „Dacă asiguratorul RCA are suspiciuni întemeiate cu privire la modul de producere a accidentului are obligaţia de a comunica în scris asiguratului şi păgubitului, în termen de 10 zile de la data avizării daunei, intenţia de a desfăşura investigaţii. Aceste investigaţii nu pot dura mai mult de trei luni de la data avizării daunei. Asiguratorii RCA au dreptul să efectueze propriile investigaţii, indiferent dacă accidentul a fost protocolat prin proces-verbal al Poliţiei sau prin formularul «Constatare amiabilă de accident». În situaţia în care aţi fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat, dar înmatriculat în străinătate, vă puteţi adresa Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România pentru asistenţă”, a completat specialistul.

Adresaţi-vă Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii

În situaţia în care cel vinovat de producerea daunei nu deţine o asigurare obligatorie RCA valabilă la data producerii accidentului sau nu a fost identificat, vă recomandăm să vă adresaţi Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii. „Despăgubirile acordate terţului prejudiciat din acest Fond acoperă: daunele materiale, cât şi vătămările corporale dacă cel vinovat de producerea accidentului nu deţine o asigurare obligatorie RCA - urmând ca Fondul să îşi recupereze banii de la persoana vinovată - sau numai vătămările corporale - dacă cel vinovat de producerea accidentului a rămas neidentificat. Mai multe detalii pe această temă pot fi găsite pe siteul www.coltuc.ro”, a mai spus specialistul.

• Atenţie la completarea rubricilor formularului de constatare amiabilă.