Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

- Statul oferă până la 10.000 de euro nerambursabili

În România, unul din o sută de tineri decide să înceapă o afacere pe cont propriu, faţă de unul din patru tineri în Cehia, Polonia sau Ungaria. Cele mai frecvente cauze invocate sunt lipsa banilor şi birocraţia. Deşi un studiu despre antreprenoriat, realizat în rândul tinerilor din principalele centre universitare din ţară, a arătat că peste 70% dintre ei s-au gândit să îşi demareze propria afacere, concretizarea acestor intenţii este mică, de aproximativ 17%, pentru că accesul la informaţii este încă limitat. Statul vine în ajutorul tinerilor cu vârsta până în 35 de ani care doresc să pornească o afacere, oferindu-le până la 10.000 de euro, nerambursabili.

Condiţii obligatorii: minimum doi angajaţi şi vârsta maximă de 35 de ani
Pentru accesarea acestui ajutor, tinerii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, printre care: angajarea a minimum două persoane şi reinvestirea a 50% din profitul anual. Toate informaţiile referitoare la derularea afacerii şi accesarea fondurilor se regăsesc în „Ghidul solicitantului - Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”, publicat pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri, la adresa www.aippimm.ro. Se pot înscrie în program şi pot beneficia de cei 10.000 de euro întreprinzătorii debutanţi, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: vârsta de până la 35 de ani, să nu deţină sau să fi deţinut calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului, să înfiinţeze pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 şi să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui program.

Cel mult cinci întreprinzători debutanţi
Pentru a se încadra în program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească şi ea, cumulativ, mai multe condiţii. Trebuie să fie societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată (în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 6 din 9.02.2011), să se încadreze în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, să fie înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult cinci întreprinzători asociaţi, cu condiţia să fie toţi debutanţi. Firma trebuie administrată de asociatul unic ori de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi şi să aibă în obiectul de activitate cel mult cinci grupe prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev 2). Atenţie însă, trebuie consultat cu atenţie ghidul înainte să alegeţi ideea de afacere şi domeniul de activitate al firmei, pentru că statul nu subvenţionează anumite domenii, cum ar fi, de exemplu: intermedierile financiare şi asigurările, tranzacţiile imobiliare, activităţile de jocuri de noroc şi pariuri sau producerea ori comercializarea de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope.

Scutire de la unele taxe
De ce beneficiază tinerii care îşi fac firme pentru prima oară? Ei bine, Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii poate acorda tânărului afacerist o alocaţie financiară nerambursabilă ce reprezintă cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 de euro din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
Apoi, se mai pot acorda garanţii de la Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM) pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de agenţie, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale FNGCIMM, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro, echivalentul în lei. Beneficiarii mai trebuie să ştie că vor fi scutiţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Această perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Atenţie însă! Scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior. De asemenea, tinerii sunt scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, şi beneficiază de consiliere, instruire şi sprijin din partea OTIMMC în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social firma.

Cum puteţi să vă înscrieţi

Înscrierea în program e continuă şi se face online pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri, la adresa www.aippimm.ro. Pentru participarea la programul stimulării, înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare, se completează online planul de afaceri şi se încarcă documentele însoţitoare.

• Statul nu subvenţionează anumite domenii, cum ar fi: intermedierile financiare şi asigurările, tranzacţiile imobiliare, activităţile de jocuri de noroc şi pariuri sau producerea ori comercializarea de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope.