Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

- Cum puteţi deveni persoană fizică autorizată (PFA)

Doriţi să desfăşuraţi o activitate pe cont propriu, dar legal, şi cu toate acestea nu vreţi să vă înfiinţaţi firmă ca să nu fiţi nevoiţi să plătiţi multe taxe la stat şi să vă „îngropaţi” capul în hârtii? În acest caz puteţi obţine titlul de „Persoană Fizică Autorizată” (PFA). Astfel veţi putea face ceea ce vă place fără a da socoteală patronului, vă veţi construi singuri programul zilnic şi veţi figura şi pe listele persoanelor asigurate.

Daţi un specimen de semnătură la Registrul Comerţului
De regulă, dacă aveţi toate actele pregătite, „operaţiunea” de înfiinţare a unei PFA durează trei zile. Pentru asta trebuie să vă adresaţi Oficiului Registrului Comerţului din localitatea de care aparţineţi. Acolo veţi depune dosarul cu acte şi veţi completa rezervarea de denumire (numele dumneavoastră, la care se adaugă PFA), precum şi o serie de documente puse la dispoziţie de personalul specializat: cerere de înregistrare, declaraţie tip pe propria răspundere, care să ateste că îndepliniţi condiţiile legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi a muncii şi specimen de semnătură.

Dosarul trebuie să conţină diplome sau atestate profesionale
Dosarul cu acte pe care trebuie să-l pregătiţi de acasă trebuie să conţină: carte de identitate sau paşaport şi copii de pe acestea (care trebuie certificate olograf de titular), documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional-punctelor de lucru (contract de închiriere sau contract de comodat al sediului profesional, iar în cazul în care imobilul e ipotecat de obicei e nevoie de acordul băncii pentru stabilirea sediului la adresa respectivă), cazier fiscal şi dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale. La toate acestea se mai adaugă: acte privind calificarea persoanei care înfiinţează PFA pentru activitatea respectivă. Acestea pot fi diplome primite în urma cursurilor de calificare, certificate sau adeverinţe prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, adeverinţe ce atestă calificarea profesională sau certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale). De asemenea, în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitatea economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European e nevoie de documentaţia care atestă funcţionarea legală obţinută în celălalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).

Puteţi avea propriii angajaţi
Dacă nu aveţi timp să umblaţi singuri după acte şi apelaţi la o firmă specializată pentru obţinerea titlului de persoană fizică autorizată veţi plăti circa 400 de lei, însă dacă vă ocupaţi personal de demersuri vă va costa mai puţin. Dacă sunteţi organizaţi, puteţi rezolva înfiinţarea PFA-ului doar prin două vizite la Registrul Comerţului, însă dacă dosarul nu va fi complet veţi avea la dispoziţie 15 zile să aduceţi toate actele necesare derulării demersului. La sfârşit, veţi primi următoarele documente: certificat de înregistrare, certificat constatator, un certificat de înregistrare menţiuni şi încheierea judecătorului/rezoluţia directorului ORC. Ideal ar fi să faceţi o copie a acestor documente şi chiar să le scanaţi, pentru a le avea şi în format electronic şi vă puteţi apuca de treabă. Dacă, pe viitor, nu veţi mai face faţă singur activităţii, e bine să ştiţi că puteţi avea propriii angajaţi.

Ce taxe trebuie să plătiţi la stat

Potrivit noilor modificări aduse Codului Fiscal, care au intrat în vigoare de la data de 1 iulie, persoana fizică autorizată trebuie să plătească statului un impozit de 10%-16% (după caz) din veniturile obţinute, asigurări sociale (CAS) în valoare de 10,5%, contribuţie pentru sănătate - 5,5% şi contribuţia pentru şomaj de 0,5%, în timp ce contractul individual cu CNPAS rămâne facultativ.

• Formularele tip le găsiţi la Oficiul pentru Registrul Comerţului, dar pentru a evita aglomeraţia le puteţi descărca de pe internet (de la adresele www.registrulcomertului.ro sau www.onrc.ro) şi le puteţi completa de acasă.