Main menu

header

de Dana Purgaru

După ce în numărul trecut v-am prezentat instituţiile şi locurile la care trebuie să apelaţi pentru a vă găsi un loc de muncă, în acest număr vă oferim cele mai importante informaţii legate de alcătuirea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, documente vitale pentru un şomer.

Poza este esenţială în CV
CV-ul sau Curriculum Vitae nu are o reţetă universală şi se alcătuieşte în funcţie de slujba pe care o ţintiţi şi de aşteptările angajatorului. Există însă câteva elemente universal valabile de care este bine să ţineţi cont. În primul rând, este inacceptabil ca documentul să conţină greşeli de tipărire sau de ortografie ori lucruri ce nu sunt adevărate. De asemenea, nu trebuie să depăşească două pagini, deci realizaţi-l scurt şi explicit.
Un CV trebuie să cuprindă datele personale - inclusiv poza, care este esenţială în ziua de azi - obiectivele, studiile, experienţa profesională, cursurile speciale absolvite, limbile străine pe care le cunoaşteţi şi alte abilităţi. Nu uitaţi nici premiile primite sau asociaţiile în care activaţi, dacă acestea prezintă relevanţă.

Prezentaţi motivul pentru care ar trebui să fiţi aleşi
După ce menţionaţi datele personale şi ataşaţi poza dumneavoastră, treceţi obiectivele profesionale, în funcţie de postul pe care îl „ţintiţi”, prezentând, pe scurt, care este motivul pentru care ar trebui să fiţi angajaţi, atuul dumneavoastră.
În ceea ce priveşte studiile şi specializările, scrieţi instituţiile de învăţământ pe care le-aţi absolvit şi perioadele, inclusiv cursurile în urma cărora aţi obţinut o diplomă, atestat sau acreditare. Dacă în prezent sunteţi studenţi, scrieţi acest lucru, incluzând anul, specializarea şi frecvenţa.

Învăţaţi să vă „vindeţi” imaginea
Locurile de muncă anterioare se enumeră în ordine cronologică, cu câteva detalii despre responsabilităţile efective. Dacă aţi lucrat mai mulţi ani la o singură companie este indicat să treceţi fiecare poziţie pe care aţi deţinut-o acolo, astfel încât progresul făcut să fie relevant. În cazul în care aţi ocupat diferite posturi la mai multe societăţi este bine să grupaţi funcţiile asemănătoare în câteva categorii. Dacă nu aveţi deloc experienţă pentru acel post este indicat să scrieţi motivul pentru care ar trebui să fiţi acceptaţi.
Foarte la modă este să menţionaţi realizările deosebite şi promovările obţinute la fiecare post ocupat în trecut. Astfel veţi arăta că ştiţi să vă „vindeţi” imaginea.
Referinţele trebuie să cuprindă informaţii reale, adrese şi telefoane la zi, iar hobbyurile pot fi trecute la sfârşitul documentului, numai dacă sunt relevante pentru postul „vânat”.
Datele precum starea civilă, greutatea sau înălţimea se trec numai atunci când postul respectiv ar implica asemenea cerinţe.
Nu uitaţi să scrieţi numărul de telefon şi adresa de e-mail la care puteţi fi găsiţi.

Interviul de angajare

Scopul interviului pentru obţinerea unei slujbe nu este acela de a impresiona angajatorul, ci reprezintă o interacţiune în două sensuri. Este o modalitate prin care compania poate să afle mai multe despre personalitatea şi experienţa dumneavoastră, dar şi un mod în care puteţi evalua dacă slujba respectivă vi se potriveşte. Documentaţi-vă înainte de interviu în legătură cu societatea angajatoare şi pregătiţi câteva întrebări despre postul în cauză. Acestea nu trebuie să conţină însă referiri la salariu, beneficii sau ore suplimentare. Ca să puteţi face faţă întrebărilor ce vi se vor pune trebuie să ştiţi să vă descrieţi pregătirea profesională, abilităţile, deprinderile şi modul în care corespund ele cu slujba dorită. Accentuaţi aspectele cele mai relevante ale mediului de muncă, ale experienţei, ale realizărilor şi ale caracteristicilor personale. Pregătiţi-vă şi pentru întrebări despre situaţiile speciale cu care v-aţi confruntat, modul în care aţi reacţionat pe moment la acestea şi cum aţi lucrat pentru rezolvarea lor. De asemenea, este foarte posibil să fiţi întrebaţi despre planurile de viitor. Răspunsurile trebuie să conţină descrierea obiectivelor profesionale şi modul în care se înscriu acestea pe linia postului oferit de companie. Una dintre cele mai dificile întrebări la interviul de angajare este: „Ce pretenţii salariale aveţi?” Este indicat să nu evitaţi răspunsul, ci să vă pregătiţi dinainte studiind piaţa muncii şi în special domeniul dumneavoastră. Astfel, răspunsul corect trebuie să fie: „Pe baza responsabilităţilor pentru acest job, mă orientez către un salariu între x şi y lei net.”

Scrisoarea de intenţie

Foarte mulţi dintre cei care caută un loc de muncă sunt de părere că a scrie o scrisoare de intenţie este un calvar. Lucrurile sunt însă foarte simple dacă ţineţi cont că acest document reprezintă exact ceea ce spune titlul: o scrisoare din partea dumneavoastră către angajatorul al cărui post îl „vânaţi”, în care vă prezentaţi intenţia de a lucra pentru acesta, insistând pe atuurile pe care le aveţi, motivul pentru care ar trebui să fiţi angajaţi şi ce anume vă propuneţi să realizaţi în cadrul firmei respective. Toate acestea pe circa o jumătate de pagină. Este bine să încheiaţi astfel: „O să vă contactez peste câteva zile pentru a răspunde eventualelor întrebări preliminare. Între timp, mă puteţi găsi la numărul de telefon...”. Nu uitaţi să vă semnaţi!

- Atât CV-ul, cât şi scrisoarea de intenţie trebuie să fie uşor de citit, aerisite, cu bullet-uri (puncte) sau paragrafe bine delimitate şi îndeajuns spaţiu alb încât să arate curate şi atractive.