Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

Dacă doriţi să plecaţi în străinătate cu familia şi aveţi copii mici, înainte de a face rezervările este indicat să vă informaţi cu privire la condiţiile privind trecerea minorilor peste graniţă, deoarece trebuie îndeplinite anumite condiţii.

Nu pot pleca neînsoţiţi
Multe state restricţionează călătoriile minorilor în străinătate dacă aceştia nu sunt însoţiţi de părinţi sau de tutorii lor legali sau dacă părinţii ori turorii legali nu şi-au dat consimţământul.
În România, legislaţia aplicabilă (Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate) prevede că minorilor români li se permite ieşirea din ţară numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră. Deci, copiii cu vârsta sub 18 ani nu pot călători în străinătate neînsoţiţi.

Cu ambii părinţi sau cu „acord” dat de la notar
În ceea ce priveşte documentaţia, iată ce condiţii trebuie să îndepliniţi pentru a pleca la plimbare cu minorul în afara graniţelor. Pentru copiii cu vârsta peste 14 ani e necesar paşaportul sau buletinul (dacă circulă în statele membre ale Uniunii Europene). Apoi, copiii trebuie să fie însoţiţi fie de ambii părinţi, fie de un părinte aflat în posesia (după caz) unuia dintre documentele următoare: declaraţia celuilalt părinte, autentificată de notar, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei, sau certificatul de deces al celuilalt părinte, sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de încredinţare a minorului.

În compania unui alt adult, doar cu cazier judiciar
Minorul poate călători însoţit de un alt adult decât părinţii săi dacă acesta se află în posesia certificatului personal de cazier judiciar şi a declaraţiei autentificate din partea ambilor părinţi, din care să rezulte acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei. Pentru situaţii speciale, altele decât cele prezentate, puteţi contacta sau consulta site-ul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române (www.politiadefrontiera.ro).

Încheiaţi o asigurare de sănătate
Iată şi alte sfaturi oferite de reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe în acest sens. Înainte de efectuarea deplasării încheiaţi o asigurare de călătorie pentru copil, care să includă acoperirea cheltuielilor medicale în caz de îmbolnăvire sau accident. Dacă destinaţia este în UE, atunci se poate dovedi util şi Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, de aceea ar fi bine să demaraţi formalităţile la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparţineţi, pentru a vi se elibera gratuit.

Informaţi-vă asupra riscurilor de boli
Apoi, informaţi-vă despre riscurile eventuale de boli transmisibile la copii, care pot fi prezente în ţara în care călătoriţi. Mai mult, consultaţi un medic înainte de efectuarea deplasării şi solicitaţi toate informaţiile privind măsurile de protecţie şi materialele medicale pe care le puteţi lua. Întotdeauna trebuie să aveţi la dumneavoastră o trusă de prim ajutor.

Nu-i lăsaţi nesupravegheaţi
Când ajungeţi la destinaţie, dar şi în drum spre aceasta, nu lăsaţi copilul nesupravegheat în nicio situaţie, dar mai ales în aeroporturi sau în zone aglomerate, cum ar fi gări, autogări, pieţe ori magazine.
De asemenea, nu lăsaţi copilul în compania unor persoane necunoscute. În situaţia în care călătoriţi pentru o perioadă mai lungă şi înscrieţi copilul la o şcoală sau grădiniţă, reprezentanţii statului sfătuiesc să vă informaţi cu privire la condiţiile de securitate ale incintei respective şi să lăsaţi coordonatele dumneavoastră de contact personalului de îngrijire. În plus, asiguraţi-vă că regulile şcolii sau grădiniţei în privinţa preluării copiilor după program sunt foarte stricte şi nu permit preluarea copiilor de alte persoane decât părinţii.

Excepţii de la reguli

Ieşirea minorului din ţară fără prezentarea aprobării unuia dintre părinţi poate fi posibilă şi în următoarele situaţii: în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care urmează să se acorde tratamentul medical respectiv. Copilul mai poate ieşi din ţară în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri, precum şi avizul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, emis în condiţiile prevăzute în normele metodologice, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte.

- Documentaţi-vă încă dinainte de a pleca din ţară cu privire la numărul unic de urgenţă de la destinaţie, dar şi de adresa şi datele de contact ale Ambasadei Române. Nu se ştie niciodată când aveţi nevoie de ceva şi e bine să le aveţi la îndemână. În plus, dacă micuţul dumneavoastră dispare sau se rătăceşte anunţaţi imediat autorităţile locale de poliţie şi Ambasada sau Consulatul României.